Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wendbaar in denken en doen

wendbaar.JPG

We zijn kritisch voor onszelf en willen continu verbeteren. We pakken onze organisatiestructuur en –cultuur aan en bedenken samen oplossingen.


slang.png

Subambitie: Voor onze leerlingen en cursisten

We creëren een dynamische structuur en schoolorganisatie die inspeelt op de snel veranderende behoeften van leerlingen en cursisten en op de maatschappelijke realiteit. 

We zijn alert en flexibel, houden continu de vinger aan de pols bij leerlingen, cursisten en hun omgeving, en spelen adequaat in op nieuwe uitdagingen en opportuniteiten. Daarbij zal het erop aankomen om de behoeften van leerlingen/cursisten en de doelstellingen van ons onderwijsnet en de maatschappij op elkaar af te stemmen.

Subambitie: Onderwijs is teamwerk

Onze GO! professionals werken in complementaire, multidisciplinaire teams en vullen vanuit een gedeeld leiderschap hun opdracht wendbaar in. Op deze manier kunnen teams zich concentreren op de kernopdrachten van het onderwijs. Deze teams beschikken over een compleet takenpakket, een gezamenlijke opdracht en verantwoordelijkheid en het vermogen om bepaalde aspecten zelfstandig te regelen.

Subambitie: Geschakeld en gelijkgericht

We gaan voor minder hiërarchie en meer geschakeld (meer gealigneerd en elkaar versterkend) en gelijkgericht handelen. We geven en nemen verantwoordelijkheid en geven zuurstof aan nieuwe initiatieven. We zijn kritisch voor onszelf en willen continu verbeteren. We pakken onze organisatiestructuur en -cultuur aan en bedenken samen oplossingen.