Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Gatekeeper voor onderwijs & goalkeeper voor de samenleving

gate.JPG

Onze ambitie is dat ons pedagogisch project toonaangevend is in het onderwijslandschap. We maken maatschappelijk het verschil. 

Als gatekeeper bewaken we op vlak van onderwijs de kwaliteit en de waarden die wij gerealiseerd willen zien; we staan aan de ‘poort’ en bepalen wie/wat er ‘binnenkomt en buitengaat’. 

Als goalkeeper ‘vangen’ we de verschillende maatschappelijke uitdagingen op die ‘als ballen’ op de samenleving afkomen en zorgen we vanuit onderwijs mee voor oplossingen.

beer.png
Subambitie 1: GO!-to-partner


We kunnen aantonen dat onze aanpak vruchten afwerpt en zijn daarom de uitverkoren onderwijspartner van de overheid en de samenleving. We versterken onze positie en tonen leiderschap in het onderwijslandschap. Het GO! is klaar voor de uitdagingen die de toekomst brengt.

Subambitie 2: Maatschappelijke impact

We brengen een maatschappelijke beweging op gang. Vanuit onze GO! waarden en ons pedagogisch project vormen we mensen tot weerbare, gelukkige en actieve wereldburgers in een samenleving die voortdurend verandert. Met hun verworven competenties en inzichten kunnen ze de wereld van morgen mee vorm geven.

Ook zoeken we vanuit onderwijs mee naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die op de samenleving afkomen. We doen dit samen met partners die ook duurzaam tegemoet komen aan maatschappelijke uitdagingen. Zelf wegen we op het maatschappelijk debat rond onderwijs en leren en positioneren we ons als maatschappelijke influencer. 

Subambitie 3: Iedereen mee!

Vanuit het PPGO! realiseren we gelijke kansen en sociale mobiliteit voor alle leerlingen en cursisten binnen een inclusieve leeromgeving. Elk talent telt en kan excelleren.