Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Een leergemeenschap op maat

 leergemeenschap op maat.JPG


Onze ambitie is om elke leerling of cursist een gepersonaliseerd traject te bieden op maat van zijn talenten en uitdagingen. We brengen mensen samen om hun ontwikkeling te delen met elkaar, aangepast aan ieders ritme. 

vis.png

Subambitie: School als concept

Een school is meer dan een fysieke plek om kennis en vaardigheden op te doen. Uiteraard blijft dit een vast ankerpuntwaar leerlingen en cursisten zich cognitief, emotioneel, sociaal,… ontwikkelen. Maar veel meer dan een gebouw is een school ingebed in een uitnodigende leef- en leeromgeving waar alle mogelijke leervormen naadloos in mekaar overgaan. Naast contactmomenten op een fysieke leerplek (in de klas, in de laboruimte, in het auditorium of op de speelplaats) wordt er ook langs digitale weg geleerd, in een virtuele leerruimte waar er plaats is om te oefenen, te experimenteren, elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen. De toekomst is hybride: zowel fysiek als digitaal.

Het concept school binnen een ‘hybride’ leer- en leefomgeving is niet gebonden aan plaats en tijd, en stopt dus niet aan de grenzen van het schooldomein of bij het einde van de schooldag of van de lesuren. Er wordt ook op andere plekken geleerd en ervaringen opgedaan, bv. op de werkvloer (cf. duaal leren), op de academie (cf. DKO), binnen andere sectoren (bv. cultuur en sport) maar evengoed thuis van achter de laptop, en op andere tijdstippen.

Subambitie 2: Gepersonaliseerd

Binnen de leergemeenschap zorgen gepersonaliseerde leertrajecten voor een maximale motivatie, welbevinden en leerwinst. Gepersonaliseerd leren impliceert dat elke leerling én professional de nodige vaardigheden heeft om het leren zelf richting te geven. Vanuit het uitgangspunt dat leren eigen is aan het leven, is het de uitdaging om onderwijs zo te organiseren dat elk individu op maat begeleid wordt en alle kansen krijgt maximaal zijn potentieel te ontwikkelen. Het curriculum is daarbij een leidende factor. 

Subambitie 3: Nieuwe rol voor de leerkracht

Als gids begeleidt en coacht de leerkracht samen met andere onderwijsprofessionals leerlingen en cursisten in het ontdekken en ontwikkelen van kennis, vaardigheden, cultuur en waarden binnen het kader van ‘samen leren samenleven’. Onderwijsprofessionals zijn dus naast didactische experten ook deskundigen in leerprocessen.