Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De geschiedenis van het PPGO!

Sinds 1989 vervult het GO! met veel zorg zijn grondwettelijke opdracht om ‘neutraal’ onderwijs aan te bieden. De superdiversiteit plaatst onze scholen voor extra uitdagingen. Daarom besliste de Raad van het GO! in 2015 om de tekst van het PPGO! te actualiseren. De laatste aanpassing dateert van 2005.

De volgende initiatieven binnen het GO! hebben het PPGO! geïnspireerd:

Go-2015-26.jpgAlle GO! geledingen hebben deelgenomen aan deze initiatieven: een groot aantal personeelsleden, leerlingen of cursisten, ouders, pedagogen, beleidsverantwoordelijken e.a. hebben hun mening uitgesproken.
100% participatie!

Tijdpad naar het PPGO! anno 2016

 • 2010-2011
  kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar waarden in het GO!
 • 2012
  publicatie GO! waardenboek (1ste versie gepubliceerd januari 2012, 2de verkorte versie september 2012)
 • voorjaar 2013-januari 2014
  GO! organiseert verschillende activiteiten ter voorbereiding van het GO! memorandum 2014
 • juni-september 2015
  kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar een waarde(n)volle invulling van het begrip ‘neutraliteit’
 • 23 oktober 2015
  GO! stelt krachtlijnen vernieuwd PPGO! voor op Staten-Generaal onder het motto ‘Samen leren samenleven’
 • 11 december 2015
  Raad GO! keurt vernieuwd PPGO! goed
 • 19 januari 2016
  GO! stelt vernieuwd PPGO! officieel voor