Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Actief burgerschap in het GO!

 

Het GO! wil zijn leerlingen maximaal voorbereiden om als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag én morgen en die ook actief mee vorm te geven. Die opdracht is belangrijker dan ooit, nu onze geglobaliseerde samenleving voortdurend in verandering is door zowel technologische evoluties als toenemende diversiteit.

In het PPGO! krijgt actief burgerschap een centrale plaats om het 'samen leren samenleven' concreet waar te maken. Neutraliteit is daarbij ons uitgangspunt, omdat het een voorwaarde is om het samenleven op grond van gelijkwaardigheid mogelijk te maken. Gelijkwaardigheid is een voorwaarde om het democratisch samenleven vorm te geven.

Om die neutraliteit vorm te geven kiest het GO! voor actief burgerschap. De visietekst legt je uit hoe we dat zien.