Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Stel je kandidaat voor de nieuwe raden van bestuur

Draag je het pedagogisch project van het GO! een warm hart toe?

Wil je mee kunnen beslissen over specifieke beleidsaspecten van een scholengroep uit je regio? Alle GO! scholengroepen vind je hier.

Ben je vanuit je (bedrijfs)expertise bereid tot het aanreiken van verfrissende ideeën op vlak van algemeen management, personeel, financiën of infrastructuur?

Wil je je graag engageren om mee te werken aan en te beslissen over het optimaliseren van een scholengroep?

Dan ben je geknipt om je kandidaat te stellen voor een raad van bestuur!


Wat doet zo'n raad van bestuur precies?

De bevoegdheden lees je hier.


Wie maakt deel uit van een raad van bestuur?

De samenstelling lees je hier


Kan iedereen zich kandidaat stellen?

Het GO! wil dat de samenleving, in al haar aspecten, in zijn bestuursstructuren weerspiegeld wordt. Dus ook in de nieuwe raden van bestuur. In principe kan elke meerderjarige kandideren.

! Toch enkele onverenigbaarheden!
Ga hier na of je al dan niet in aanmerking komt voor lidmaatschap in de raad van bestuur.


Wat is de timing?

Maandag 25 oktober 2021: 
de uiterlijke datum voor het indienen van jouw kandidatuur indien je wil deelnemen aan de rechtstreekse verkiezingen.

Vrijdag 18 februari 2022:
De uiterlijke datum waarop het College van Directeurs de lijst van kandidaten voor coöptatie opstelt.

Vrijdag 1 april 2022:
De nieuwe Raad van Bestuur is samengesteld.

Een gedetailleerd tijdspad van de verkiezingen in 2021-2022 je hier.


Hoe stel je je kandidaat?

>> stap 1: je gaat na of je in aanmerking kan komen voor deelname.

>> stap 2: je leest het kiesreglement.

>> stap 3: je vult het formulier KRVB 1 in om deel te nemen aan de rechtstreekse verkiezing.

>> stap 4: je bezorgt dit formulier ten laatste op 25 oktober 2021 samen met je motivatie aan de voorzitter van het kiesbureau van de scholengroep uit jouw regio.

>> stap 5: Ben je kandidaat voor verkiezing via coöptatie, neem dan iets voor 18 februari 2022 (bv. begin februari) contact op met het College van Directeurs. Het College van Directeurs stelt uiterlijk 18 februari 2022 de lijst van kandidaten voor coöptatie op. Het College van Directeurs behoudt de vrijheid om voor te dragen wie ze zelf wil.


Alles op een rijtje 

In het kiesreglement vind je de volledige kiesprocedure. Deze is bepaald door de Raad van het GO! (artikel 21, §3 van het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs).

Alle nodige formulieren staan hier netjes gebundeld voor jou.