Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Formulieren kiesreglement

De huidige mandaatperiode van de Raad van Bestuur loopt van 1 april 2022 tot en met eind maart 2026.

Wanneer een gecoöpteerd lid ontslag neemt, vindt er een coöptatie plaats voor de opvulling van het mandaat door de zes rechtstreeks verkozen leden.

In het geval dat een rechtstreeks verkozen lid van de Raad van bestuur ontslag neemt of om een andere reden het mandaat niet verder kan opnemen, zal nagegaan worden of er opvolgers zijn. Indien er geen opvolger is zullen er verkiezingen worden gehouden voor de opvulling van het mandaat.

Het kiesreglement en de nodige formulieren kan je hier raadplegen.

Formulieren 

Het kiesreglement voor de raden van bestuur van de scholengroepen

Tijdstabel kiesverrichtingen raden van bestuur

KRVB 1 Kandidaatstellling voor de rechtstreekse verkiezingen

KRVB 2 Kandidatenlijst voor de rechtstreekse verkiezingen

KRVB 3 Stembiljet

KRVB 4 Proces-verbaal van de rechtstreekse verkiezingen

KRVB 5 Proces-verbaal van de stemverrichtingen

KRVB 6 Getuigen bij de kiesprocedure

KRVB 7 Voorgestelde kandidaten voor de coöptatie

KRVB 7bis Voorgestelde kandidaten voor de coöptatie

KRVB 8 Stembiljet voor de coöptatie

KRVB 9 Proces-verbaal over de coöptatie

KRVB 10 Verklaring van gehechtheid

KRVB 11 Neutraliteitsverklaring

KRVB 12 Pedagogisch Project GO!

KRVB 13 Verklaring inzake onverenigbaarheden

KRVB 14 Samenstelling van de raad van bestuur