Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Permanente ondersteuningscel centra voor leerlingenbegeleiding

POC+

… zet in op de competentieontwikkeling van alle CLB-medewerkers

 • De CLB-medewerkers van het GO! zijn de primaire doelgroep van de POC. Dit zijn alle CLB-medewerkers, inclusief de administratieve medewerkers en CLB directeurs.
 • Competentie-ontwikkeling betekent dat de POC werkt aan het verhogen van de kennis en het uitbreiden en versterken van  vaardigheden opdat de CLB-medewerker op kwaliteitsvolle wijze zijn decretale opdrachten kan uitvoeren, met aandacht voor de attitudes die passen binnen het pedagogisch project van het GO!
20200309_169_secundaironderwijs_GO!.jpg

…werkt een gebalanceerd professionaliseringsaanbod uit

 • We zoeken naar een goede balans tussen kennisoverdracht en vaardigheidstraining.
 • We gebruiken een variatie aan methodieken met aandacht voor de diverse leerstijlen van de deelnemers.
 • We hebben een centraal aanbod en bieden lokale ondersteuning en begeleiding op maat van een CLB.
 • Bij het bepalen van de thema's komen we tegemoet aan de noden van de CLB-medewerkers.
 • We vertrekken vanuit de CLB-werking en maken gebruik van de expertise van de CLB-medewerker.
 • We zetten hierbij de expertise van de POC in maar werken ook samen met andere GO!-diensten zoals de PBD,  GO!ouders , POC en PBD CLB van andere nettenen relevante externe partners.

…volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en innoveert

 • We willen een proactieve en responsieve organisatie zijn en volgen daarom intensief de maatschappelijke trends.
 • We volgen constructief kritisch de ontwikkelingen en regelgeving  in onderwijs met het accent op leerlingenbegeleiding.
 • We ontwikkelen voorstellen tot vernieuwing om onszelf én de CLB's te laten groeien in efficiëntie en effectiviteit.
 • We ontwikkelen methodieken die adequater tegemoet komen aan de veranderende maatschappelijke eisen die aan de CLB's worden gesteld.
 • We werken beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend binnen de eigen organisatie van het GO!, binnen de CLB-sector en op Vlaams niveau.

… wil groeien als lerende organisatie

 • door veel belang te hechten aan kwaliteitszorg
 • door onze eigen structuren en werking te evalueren
 • door transparante communicatiekanalen te ontwikkelen
 • door te leren van de interactie met de CLB-medewerkers: hun tevredenheid en suggesties tot verbetering van het POC-aanbod doen ertoe!
Meer weten? 
Algemeen: www.g-o.be/poc

Directeur: Inge Van Trimpont

Jouw contactpersoon

Inge Van Trimpont

directeur, Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel