Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Pedagogische begeleidingsdienst

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! (PBD-GO!) biedt externe ondersteuning aan de onderwijsinstellingen, ontwikkelt initiatieven om de onderwijskwaliteit van de instellingen te bevorderen en stimuleert de initiatieven die de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden van de instellingen versterken.

20180616_095_technisch secundair onderwijs_GO!.jpg

De PBD-GO! werkt vanuit de visie dat ondersteunen gelijkstaat aan veranderen. Schoolondersteuning bestaat dan ook uit het opzetten van verandertrajecten op maat, waar vooraf gedefinieerde professionaliseringsinitiatieven deel van kunnen uitmaken. Raadpleeg hier het ondersteuningsaanbod van de PBD-GO!

GO! nascholing is in de PBD-GO! geïntegreerd. Samen leren, samen ondersteunen, dat zijn de sleutelwoorden van de PBD-GO!.

De PBD-GO! organiseert opleidingen en nascholingsprogramma's voor directeurs, middenkader, onderwijzend en ander personeel van het GO!. De PBD-GO! stelt daartoe ieder schooljaar een planning op en werkt meer en meer vraaggestuurd. De dienst ondersteunt algemene beleidsinitiatieven en de prioriteiten en accenten van het eigen net. Daarbij werkt de PBD-GO! in nauw overleg met de permante ondersteuningscel samen.

Op de nascholingen kan je als individu intekenen, maar veel nascholingen zijn ook geschikt voor een team. Als je een nascholing naar je school wilt halen, contacteer je de verantwoordelijke voor het aanbod op maat.   Het aanbod wordt regelmatig aangepast. Je kan het hier raadplegen.

Contact: pbd@g-o.be

Adviseur-coördinator: Saskia Lieveyns

Documenten

Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel