Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Afdeling Infrastructuur

Missie

De afdeling Infrastructuur (Infra) zorgt voor inspirerende, innovatieve leeromgevingen in veilige, gezonde en comfortabele gebouwen die de favoriete leerplek vormen van elke lerende die voor het GO! kiest.

De missie omvat verschillende componenten:
 1. Boeiende en innovatieve leeromgevingen die ‘school als concept’ omzetten in de praktijk, het welbevinden bevorderen en optimaal leren stimuleren;
 2. Elke lerende die kiest voor het GO!, heeft plaats;
 3. Veiligheid en gezondheid zijn basisvoorwaarden voor goede huisvesting;
 4. Comfort, omschreven als ‘warm, droog en proper’, definieert een minimale basiskwaliteit.

Visie

De afdeling werkt zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.
Daarbij zijn volgende principes de leidraad:
 • De afdeling benut de kracht van het samenwerken tussen scholengroepen en centrale diensten.
 • De afdeling denkt creatief, werkt oplossingsgericht en is ondernemend. Ze verkent nieuwe paden.
 • De afdeling is realistisch en focust op wat ze met beschikbare (uitgebreide) middelen wel kunnen doen, niet op wat allemaal zou moeten.
 • De afdeling zorgt voor transparantie, zowel wat betreft status van projecten, als voor wat mogelijk is en wat niet.
De afdeling infrastructuur kan niet alle taken zelf opnemen. Ze doet daarom een beroep op expertise van anderen en ontwikkelt partnerships.
De meeste medewerkers van de afdeling werken projectmatig, op bouwprojecten, vastgoedprojecten, programma’s of beleidsprojecten. Daarnaast volgen veel medewerkers inhoudelijk een specifiek kennisdomein op.

Teams

Team patrimoniumbeheer
 • Infrastructuurbeleidsontwikkeling (school als concept)
 • Patrimoniumbeheer en infrastructuurwerken optimaliseren en ondersteunen (ontwikkeling van instrumenten en kaders, beheersplannen, betrouwbare en actuele kennis van patrimonium
 • Patrimoniumdata en ondersteunende systemen (data actueel houden, data ontsluiten en processen ondersteunen via FMIS en GIS)

Teamleider: Nele Daenen


Team huisvestingsstrategie

 • Patrimoniumontwikkeling – uitvoeren tactisch patrimoniumbeleid (huisvestingsplannen, potentiële projecten detecteren, selecteren en conceptueel uitwerken
 • Vastgoedprojecten (verkopen, aankopen, zakelijke rechten)

Teamleider: Sarah Van Apeldoorn

Team projectmanagement bouw 

 • Portfoliobeheer, Projectmanagementoffice en projectmanagement van bouwprojecten en bouwprogramma’s

Teamleider: Sara Loonbeek


Team contractmanagement 

Contractmanagement en financieel beheer bouwprojecten, programma’s, vastgoed en fiscaliteit i.v.m. infrastructuur, incl. aankoopbeleid infrastructuur

Teamleider: 

Afdelingshoofd: