Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

eTwinning

eTwinning is de community voor scholen in Europa. Leerkrachten uit de deelnemende landen gebruiken na registratie de hulpmiddelen om met elkaar in contact te komen, ideeën en praktijkvoorbeelden uit te wisselen, samen te werken in groepen, samen te leren tijdens online leerevenementen en projecten uit te voeren.

Meer info: www.etwinning.be


Wie kan meedoen?


Een eTwinning-project kan uitgevoerd worden door twee of meer leerkrachten, leerkrachtenteams, directies, bibliothecarissen, ICT-coördinatoren en leerlingen. Kleuterscholen, lagere scholen en secundaire scholen kunnen meedoen aan eTwinning.

Welke landen doen mee?


eTwinning is bedoeld voor landen van de Europese Unie (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden). Daarnaast kunnen ook scholen uit Kroatië, IJsland, Noorwegen en Turkije deelnemen.

Moet ik goed met ICT overweg kunnen om mee te doen?


Absoluut niet! Een eTwinning-project kan je op eigen tempo uitbouwen. Een van de doelen van eTwinning is juist de verbetering van de ICT-vaardigheden van leerkrachten. eTwinning wil ICT deel laten uitmaken van het dagelijks leven in het klaslokaal. eTwinning biedt training, ondersteuning en hulpmiddelen voor alle niveaus van ICT-kennis.

Wat is een eTwinning-project?


Ten minste twee scholen uit ten minste twee verschillende Europese landen zetten een project op en maken gebruik van ICT om hun projectactiviteiten uit te voeren. Aan het programma zijn geen subsidies of voorwaarden verbonden en er zijn geen persoonlijke ontmoetingen vereist.


Wat kunnen leerlingen in een eTwinning-project doen?


De leerkracht kiest samen met de projectpartner rond welk thema ze samen willen werken. De keuze voor het projectthema is volledig vrij. Er moet in de projecten een goed evenwicht zijn tussen het gebruik van ICT en activiteiten in de klas, en ze moeten bij voorkeur passen in de nationale leerplannen van de scholen die in een project meedoen.


Hoe kan ik meedoen?


Op de portaalsite www.etwinning.net vind je alle hulpmiddelen om een project te starten. Je moet eerst registreren, dan krijg je toegang tot het eTwinning-bureaublad. Daar kan je in de databank of via het forum op zoek gaan naar een geschikte projectpartner. Na de registratie van een project krijgen jullie toegang tot de Twinspace. In deze elektronische leeromgeving kan je leerlingen en collega's uitnodigen. Je kan er communiceren en samenwerken. Er is ook een ruimte om documenten en hulpmiddelen zoals een wiki en een blog te delen.


Kan ik ondersteuning krijgen voor een eTwinning-project?


Ja, de nationale helpdesk van eTwinning kan jou ondersteuning op maat bieden.
Je kan ons contacteren met al je praktische en inhoudelijke vragen. Voor publicaties, projectideeën en workshops op school kan je bij ons terecht.
Daarnaast werken we samen met een groep eTwinning-ambassadeurs. Dit zijn leerkrachten met jaren ervaring in Europees projectwerk. Zij kunnen jou helpen met een schoolbezoek, via mail of telefoon.

Biedt eTwinning naast projecten nog mogelijkheden voor leerkrachten?


Ja, naast projecten biedt eTwinning andere mogelijkheden om samen te werken met Europese collega's. Lerarenkamers, eTwinning groepen, online leerevenementen en contactseminaries geven leerkrachten de kans om ideeën uit te wisselen over bepaalde thema's en van elkaar te leren. Via het eTwinning-bureaublad krijg je toegang tot deze activiteiten.

Jouw contactpersoon

Jens Vermeersch

beleidsfunctie internationalisering en externe financiering, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel