Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Fototheek

Helaas kunnen we geen fototheek meer aanbieden door de GDPR-regelgeving.

Gebruik je eigen foto's? 

Hou dan rekening met de regelgeving ivm de privacy. De richtlijnen vind je hieronder. Het is ook belangrijk dat je de directe GO! stijl van de afbeeldingen probeert te volgen: de afgebeelde personen kijken in de lens en stralen een open en positieve houding uit. Plaats liever geen foto dan een slechte foto.

Bij de keuze van foto's let je er het best op dat:
 • er telkens maar 1 tot 3 personen op de voorgrond staan en dat de achtergrond 'flou' is;
 • de personen in de camera kijken;
 • de foto's actie en dynamiek uitstralen in een positieve sfeer (bv. een lachende, enthousiaste persoon);
 • er een goed contrast is op de foto, onder andere door kledij;
 • de foto niet artificieel of 'geposeerd' is.
Fotografeer je toch personen stilstaand, maak dan een close-up en snijd het beeld kort af. Dat maakt het beeld sterk en indrukwekkend.

Stockfoto's

Je kan ook een abonnement nemen op bijvoorbeeld Shutterstock en deze foto's gebruiken tegen betaling.

Privacy

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (mei 2018) heb je expliciet en specifiek toestemming nodig van de betrokken persoon of zijn/haar ouders voor alle persoonsgegevens, inclusief foto's die je wil opslaan en delen. 

Voor foto's raadt de Gegevensbeschermingsautoriteit de scholen aan om gebruik te maken van een schriftelijke toestemming wanneer ze binnen de besloten kring van hun instelling gerichte beelden wil maken of gebruiken. 

Het is immers zo dat in een besloten kring een onderscheid wordt gemaakt al naargelang de beelden gericht of niet-gericht zijn. Wat nu precies “gericht” en “niet-gericht” is, hangt sterk af van de context en wordt geval per geval bekeken.

Een “gericht” beeld slaat veeleer op:
 • een beeld van een individu of
 • een beeld waarin één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht
 • of wanneer voor een afbeelding geposeerd wordt. Een goed voorbeeld hiervan zijn de klassieke klasfoto’s of een individuele foto.
Bij een “niet-gericht” beeld gaat het eerder om beeldmateriaal dat een algemene, spontane en niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daaruit één of enkele personen eruit te lichten. Een groepsfoto van de klas tijdens een boswandeling of sportactiviteit is hier een voorbeeld van. Voor zulke beelden volstaat het dat je de betrokken personen/leerlingen inlicht over het feit dat dergelijke beelden zullen worden genomen, voor welk doel je dat doet en om welke publicatie-vorm het gaat.

Het toestemmingsformulier

De schriftelijke toestemming wordt best verkregen via een specifiek toestemmingsformulier. 

Op het toestemmingsformulier bepaal je voor de gerichte beelden nauwkeurig de volgende elementen:
 • de soorten foto’s en filmpjes die genomen worden zoals bijv klasfoto’s, 
 • de verspreidingsvorm (intern, extern, krantje, internet, e-mail, sociale media…), 
 • het doel (bekendmaking van de schoolactiviteiten, promotie…) 
 • en de termijn waarbinnen de foto’s gebruikt zullen worden (tot einde schooljaar, tot einde schoolcarrière…).
Aangezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist dat de toestemming onder meer specifiek dient te zijn, moet het mogelijk zijn voor de betrokken kinderen en/of ouders dat zij toestemming geven voor de ene verspreidingsvorm en eventueel niet akkoord gaan voor een andere. Vb wel toestemming voor fotomateriaal in het schoolkrantje of website, betekent niet dat je de foto mag gebruiken op sociale media. 

En als het niet mogelijk is om toestemming te vragen? Of je twijfelt of er toestemming is voor bepaalde beelden? Zorg er dan voor dat je enkel beelden gebruikt die voldoende anoniem zijn.

Jouw contactpersoon

Communicatie en kennisdeling

Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel