Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Samenstelling PTC Niet-leerplichtonderwijs

4 leden gekozen uit CoRa, CoDi en DiCo

Voorzitter: Daniëlle Van Ast, scholengroep Antwerpen

 • Diter Den Baes, scholengroep Mandel & Leie
 • Jurgen Wayenberg, scholengroep Brussel 
 • Frederik Lemarcq, scholengroep 24K

  4 leden gekozen uit het lokale niveau
 • Gunther Degroote, scholengroep Huis 11
 • Marleen Mast, scholengroep Mechelen
 • Paul Voet, scholengroep Gent
 • Stany Meskens, scholengroep Dender

  4 leden uit de centrale diensten van het GO!
 • Peter Goyvaerts, afdeling Netbrede ondersteuning en ontwikkeling
 • Daisy Denolf, afdeling Netbrede ondersteuning en ontwikkeling
 • Frederik Vanroelen, Pedagogische begeleidingsdienst
 • Marianne De Paduwa, afdeling Beleid en belangenbehartiging

  Notulist: Katrien Lehouck, afdeling Netbrede ondersteuning en ontwkkeling