Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Samenstelling PTC Basisonderwijs

           GO! centrale diensten: 4 leden  

 • Inge Van Trimpont, permanente ondersteuningscel
 • Gorik Van Assche, afdeling Beleid en belangenbehartiging
 • Lotje De Spiegeleer, pedagogische begeleidingsdienst
 • Heidi Desmet, afdeling Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

           Mesoniveau:  4 leden, incl. voorzitter (3 AD’s + 1 CODI/DICO) 

 • Anne Smeyers, algemeen directeur GO! scholengroep Xpert (voorzitter)
 • Veronique De Merlier, algemeen directeur GO! scholengroep Westhoek
 • Jenny De Potter, algemeen directeur GO! scholengroep Dynamiek
 • Patrick Wittock, directeur-coördinator GO! scholengroep Waasland

  Lokale niveau: 4 leden
 • Ann Vermaelen, directeur GO! CLB Fluxus 
 • Saskia Van Aerschot, directeur GO! basisschool De Puzzel Mechelen
 • Ann Eeman, directeur Onderwijskwaliteit GO! scholengroep 20
 • Kathy Vanhoecke, directeur GO! Decroly Kleuterscholen Ronse

 • Notulist: Jessie Bols (PBD) / Stephanie Van Hoe (Permanente ondersteuningscel CLB's)