Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Samenstelling PTC Secundair onderwijs

           GO! centrale diensten: 4 leden 

 • Saskia Lieveyns, Pedagogische begeleidingsdienst
 • Els Supply, afdeling Beleid en belangenbehartiging
 • Luc Vernaillen, Pedagogische begeleidingsdienst
 • Fien Moerman, afdeling netbrede ondersteuning en ontwikkeling

           Mesoniveau: 4 leden, incl. voorzitter (3 AD's + 1 CODI/DICO)             

 • Tania De Smedt, algemeen directeur GO! scholengroep Het Leercollectief  (Voorzitter)
 • Gert Van Passel, algemeen directeur GO! scholengroep Adite
 • Ciska Philips, algemeen directeur GO! scholengroep Vlaamse Ardennen
 • Jan Buyl, Codi GO! scholengroep Mandel & Leie

  Lokale niveau: 4 leden
 • Ward Brouwers, directeur GO! atheneum Vilvoorde SGR 10 Scoop
 • Stijn Valkeneers, directeur GO! next Level X Hasselt
 • Isabelle Janssens, beleidsmedewerker GO! scholengroep 20
 • Dayle Kyndt, coördinator Centrum Leren & Werken GO! scholengroep Impact

 • Notulist: Jessie Bols (PBD) / Stephanie Van Hoe (Permanente ondersteuningscel CLB's)