Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

ICT-integratie

Kinderen en jongeren groeien op in een multimediale wereld waarin informatie- en communicatietechnologie alomtegenwoordig is. Maar vaak gebeurt de omgang met ICT op een intuïtieve en soms weinig beredeneerde wijze. Kunnen omgaan met moderne technologie op een kritische en efficiënte, maar ook verantwoorde en veilige manier, vereist een nieuw pakket aan basiscompetenties. Het spreekt voor zich dat scholen vanuit hun kernopdracht de uitgelezen plekken zijn om ervoor te zorgen dat iedereen - kinderen, jongeren én volwassenen - over deze competenties beschikken.

Vanuit de onderwijskundige diensten worden visie en richtlijnen uitgetekend om ICT-integratie op een effectieve manier mogelijk te maken binnen het onderwijsproces.

Dikwijls wordt hierbij ook gesproken over in te vullen randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn echter speerpunten geworden voor het slagen van ICT-integratie in het onderwijs.

Technologie, concepten, veiligheid, transparantie zijn allemaal begrippen die deze randvoorwaarden bepalen. De digitale disruptie en de snelheid waarbij alles verandert, zorgen er voor dat deze randvoorwaarden, en misschien nu iets duidelijk gesteld; connectiviteit, infrastructuur, strategie, budget, mensen, ..., juist bepalend zijn en dus geïntegreerd moeten worden opgenomen in een ICT visie binnen het onderwijs.

Vanuit zijn expertise, heeft de dienst ICT een rol te spelen, in samenwerking met de scholen en scholengroepen, bij het uittekenen van deze visie en zeker bij het ondersteunen van de uitwerking er van.