Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

BRICT (Brains on ICT)

​BRICT (Brains on ICT) – Wie zijn dat eigenlijk?

Ook nieuwsgierig naar de werking van BRICT? Wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen? We geven je graag een korte toelichting.

Wat is BRICT?

BRIC is een innovatieplatform dat zo'n drie jaar geleden in het leven werd geroepen met als doel inzichten met elkaar te delen, initiatieven op te zetten en op een creatieve wijze manieren te vinden om digitale media in de reguliere werking te integreren. Creativiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden voor de groep die louter bestaat uit vrijwilligers.

Wie maakt deel uit van BRICT?

Iedereen die digitale media in zijn takenpakket heeft zitten of er interesse in heeft en zich geroepen voelt om hier verder mee aan de slag te gaan, kan deel uitmaken van BRICT. Zowel het technische, pedagogische, e-learning, innovatieve of internationale aspect komt aan bod binnen de groep.

Wat doet BRICT?

BRICT adviseert, doet voorstellen en neemt standpunten in. De groep organiseert bijeenkomsten voor scholen zoals studiedagen in het Huis van het GO! en sessies op locatie in scholen en een heeft een 3 dimensionaal ICT-beleidsplan sjabloon ontwikkeld. Kennis, die opgedaan wordt op studiedagen, binnen het kader van EU-projecten, in nascholingen, over informatieveiligheid en met betrekking tot STEM wordt zoveel mogelijk gedeeld. En gezien BRICT een adviserend orgaan is en geen beslissingsorgaan is er de vrijheid om fouten te maken.

Hoe werkt BRICT?

Mevrouw Verdyck (afgevaardigd bestuurder van het GO!) is de sponsor van BRICT. Dit wil zeggen dat zij een dragende kracht is voor het project. Gezien BRICT uit gemotiveerde vrijwilligers bestaat is er geen vast overlegkader. Innovatie speelt ook binnen de werking van de groep een belangrijke rol en dit strookt niet altijd met klassieke werkprocessen.

Waarom is BRICT er?

Digitale media en de integratie ervan binnen het onderwijs is steeds belangrijker. Samenkomsten binnen het kader van een groep als BRICT zorgt ervoor dat hier voldoende aandacht aan geschonken wordt en dat ook GO! met een duidelijke, unanieme stem over digitale media en de visie hierrond spreekt.