Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Ondersteuning kennisknooppunt

​Het GO! wil een kennisorganisatie zijn. Beleid ondersteunen en versterken is hierin een belangrijke doelstelling. Het kennisknooppunt zorgt voor inhoudelijke verzameling, verwerking en ontsluiting van onderwijskundig relevante informatie voor iedereen binnen het GO!.

Betrouwbare informatie in deze steeds maar groeiende digitaal gerichte informatiemaatschappij is dan ook van levensbelang.

Vanuit de dienst ICT wordt hard gewerkt om een algemeen informatie strategie uit te tekenen en uit te voeren.

Datastructuren en standaarden worden vastgelegd, opslag en datatransport worden gedecteerd, informatieveiligheid wordt afgetoetst, Business Intelligence strategie wordt afgestemd met de inhoudelijke noden.

Allemaal zaken die nodig zijn voor ICT om een degelijke, kwaliteitsvolle en flexibele IT architectuur op te zetten die deze processen kan ondersteunen.

Bij die architectuur wordt gekozen om een aantal functie van elkaar te scheiden zodat in de toekomst snel en flexibel kan worden aangepast en opgeleverd.

Alle werkinformatie wordt onderhouden in de specifieke applicaties zoals Coda, Fmis. We gebruiken de GO! bus als verkeersregelaar waar alle uit te wisselen informatie moet worden gestuurd en dit op basis van een aantal vooraf vastgelegde standaarden. Wanneer we informatie willen koppelen om dan beleidsrapporten te kunnen genereren, dan halen we die verijkte informatie uit onze Datawarhouse.

Alle blokjes staan klaar, nu wordt gewerkt aan het vullen van die blokjes met informatie en het inrichten van de GO! bus om informatie correct uit te wisselen en door te sturen naar de datawarehouse.