Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

ICT en digitale vernieuwingen

ICT is een domein waarin door de jaren heen de technologie als centraal element wordt beschouwd. Techneuten en ingenieurs domineren deze materie en elk bouwblok wordt vooral vanuit het vernuft gestuurd.

Veelal zorgt dit binnen organisaties voor de nodige frustratie: de gebruiker heeft andere verwachtingen, de ontwikkelingen duren te lang en kunnen nooit op tijd worden opgeleverd, de mensen begrijpen het niet, er is te weinig geld, te weinig personeel. Uiteindelijk wordt soms de vraag gesteld, heeft de organisatie wel ICT nodig?

Wanneer dan een robuuste ICT structuur wordt neergezet, vraagt het management:  "Is dit wel de oplossing die we nodig hebben?"

De snel veranderende maatschappij dwingt organisaties zich flexibel op te stellen. Anticiperen hierop vertaalt zich in vraaggestuurde veranderingsprocessen die dikwijls voor ICT niet te volgen zijn.

Vele ICT – afdelingen kunnen deze problematiek niet oplossen. Er wordt ad hoc of vraaggestuurd gewerkt en men komt nooit tot een lange termijn organisatiegerichte afstemming.

Om deze uitdagingen zo goed mogelijk op te vangen, is visie en strategie binnen een ICT werking onontbeerlijk. Vragen zoals: voldoet ICT aan de noden van de organisatie, gebruikt de organisatie de middelen op een adequate manier, worden veranderingsprocessen binnen een organisatie strategisch vertaald naar ICT, moeten strategisch kunnen worden beantwoord.