Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Contactdagen voor het SO

Het GO! organiseert jaarlijks drie contactmomenten voor directies, coördinerend directeurs, algemeen directeurs, pedagogisch adviseurs en pedagogisch begeleiders van het secundair onderwijs:

  1. de contactdag secundair onderwijs;
  2. de ontmoetingsdagen voor coördinerend directeurs.

Alle geplande studiedagen zijn onder voorbehoud van de evolutie van de Corona-maatregelen.

Jouw contactpersoon

Els Supply

teamverantwoordelijke, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Leerplichtonderwijs

Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel