Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Internaatontwikkelingsplan

​Elke zichzelf respecterende instelling verbetert en bewaakt haar eigen kwaliteit

Voor internaten is er momenteel geen decreet van toepassing dat een kwaliteitsbeleid expliciet oplegt. De inspectie van internaten beperkt zich tot op heden tot de preventie, hygiëne en veiligheid (Dynamische Inspectieindex Veiligheid en Welzijn voor internaten) en dit hoofdzakelijk voor de internaten gewoon onderwijs. Toch is kwaliteitszorg ondertussen in heel wat internaten een standaardgegeven geworden. Binnen de kwaliteitszorg geeft een internaat aan hoe het processen, structuren en resultaten bewaakt, verbetert en borgt met betrekking tot de gehele internaatwerking.

Omdat kwaliteitszorg een uitgebreid en complex proces is met veel facetten, kan dit het best op een systematische manier benaderd worden. Hiervoor wordt de PDCA-cirkel gehanteerd. Het cyclische karakter van PDCA verzekert continue bewaking, verbetering en borging van kwaliteit.

Het internaatontwikkelingsplan is een vrijblijvende tool die aangereikt wordt in het kader van kwaliteitszorg in het internaat. Het internaatontwikkelingsplan is een actieplan waarin de principes van de PDCA-cirkel verwerkt zijn. Het nodigt uit om volgende zaken in kaart te brengen: beginsituatie, vooropgestelde doelen, acties om de doelen te bereiken, evaluatie van de acties, bijsturing van de acties. Hieronder kan je het internaatontwikkelingsplan vinden.