Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Bijkomende organieke ambten

De geco-conventie 80.777 is opgeheven en bestaat niet meer sinds 01 juli 2016.

Er kunnen wel nog een aantal organieke betrekkingen in het ambt van studiemeester-opvoeder internaat op jaarbasis worden toegekend. Het contingent bijkomende organieke ambten wordt vastgesteld op basis van artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 18 april 1967 tot regeling van de wijze waarop het aantal opvoeders in het Rijksonderwijs wordt berekend.

De criteria waaraan de aanvraag moet voldoen en alle praktische modaliteiten kun je nalezen in de onderstaande documenten. 

 

Jouw contactpersoon

Liesbeth Hendrix

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel