Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Internaten in het gewoon onderwijs

Het GO! heeft 35 internaten gewoon onderwijs, waaronder 4 tehuizen voor kinderen wiens ouders geen vaste verblijfplaats hebben en het Tehuis voor Bijzondere Jeugdzorg Kuurne.
Het merendeel van de internaten gewoon onderwijs is administratief verbonden aan scholen van het gewoon basis- of secundair onderwijs, d.w.z. dat ze vanuit juridisch standpunt samenvallen met een school, waarmee zij één administatief-pedagogische eenheid vormen. Met uitzondering van de tehuizen zijn de ingebouwde internaten gewoon onderwijs verbonden aan scholen van het gewoon secundair onderwijs.  Daarnaast zijn er nog een aantal autonome internaten die niet aan een specifieke school zijn verbonden. 
Zowel de ingebouwde als de autonome internaten nemen internen op uit verschillende scholen. De ingebouwde internaten zijn bijgevolg, via de herkomst van hun internen, niet meer exclusief verbonden aan één school, maar zijn geëvolueerd naar volwaardige entiteiten die een reeks scholen bedienen.
Schoolgaande kinderen kunnen gebruik maken van een internaat gewoon onderwijs voor opvang tijdens de schooldagen.  In de tehuizen voor kinderen wiens ouders geen vaste verblijfplaats hebben, kunnen kinderen ook terecht voor opvang  tijdens de schoolvrije en vakantiedagen (met uitzondering van de zomervakantie, het kerstverlof en de paasvakantie) in het geval zij tot de doelgroep van het tehuis behoren, zoals schipperskinderen en kinderen van foorreizigers.  Het tehuis voor Bijzondere Jeugdzorg Kuurne, dat kinderen opvangt die geplaatst zijn, is permanent opengesteld voor zijn specifieke internenpopulatie.

Jouw contactpersoon

Liesbeth Hendrix

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel