Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Actuele onderwijsontwikkelingen

​Inschalingsoefening

In het kader van volgende passage van de beleidsbrief Onderwijs 2017-2018: "Ik maak een plan op voor de volgende schooljaren waarin ik specifiek aandacht heb voor de verhouding tussen IPO en medisch pedagogisch instituten van het Gemeenschapsonderwijs (MPIGO) voor de doelgroep jongeren met een welzijnsprofiel.", is er een inschalingsoefening georganiseerd betreffende de populatie van de internaten buitengewoon onderwijs. De overheid wil hiermee zicht krijgen op het profiel en de ondersteuningsnoden van alle betrokken internen. De betrokken partijen bij deze inschalingsoefening zijn het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI), het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het Agentschap Jongerenwelzijn (AJW) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De inschalingsoefening vond plaats na de paasvakantie tijdens het schooljaar '17-'18. De resultaten van de inschalingsoefening werden gecommuniceerd tijdens een informatiemoment op het einde van het schooljaar. Elk internaat zal een rapport ontvangen met de gegevens van zijn internaat. De algemene resultaten vind je hieronder.

Transitie opvangcentra

Door een principebeslissing van de Vlaamse regering van 3 oktober 2012 worden de opvangcentra gevat door een transitie. Deze transitie betekent concreet dat met ingang van 1 september 2015 8 internaten met permanente openstelling van het GO! verblijf en begeleiding organiseren voor hun internen op schoolvrije dagen. De transitiefase duurt drie jaar (tot 31 augustus 2018). In het laatste jaar van de transitie werd beslist om de transitieperiode te verlengen tot 2021, omdat de landingsplaats van de IPO nog onderwerp is van verdere onderhandelingen en gesprekken met de overheid.

Jouw contactpersoon

Marianne De Paduwa

beleidsthemabeheerder, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel