Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

PBD-GO! lanceert handleiding 'Samen leerlingen begeleiden'

14 juni 2024
Handleiding Samen Leerlingen Begeleiden
Willen we sterk staan in het samen begeleiden van de lerende - elk vanuit zijn decretale opdracht - dan vraagt dit heel wat afstemming. Met de handleiding 'Samen leerlingen begeleiden' ondersteunt de PBD, vanuit het GO! continuüm naar inclusie, deze samenwerking met een doeltreffende workflow, rolverdeling en overlegstructuur.

Het inclusieve onderwijs waar het GO! van droomt is geen doel op zich, het is een middel om te komen tot een inclusieve samenleving. In een inclusieve maatschappij kan en mag iedereen evenwaardig deelnemen aan het maatschappelijk leven, ongeacht zijn achtergrond of beperking. Inclusief onderwijs is geen randgegeven voor een beperkte groep leerlingen. Het is een richtinggevend principe om over de kwaliteit van ons onderwijs na te denken en om een kwalitatieve onderwijsloopbaan voor elke leerling te realiseren. Het realiseren van inclusief onderwijs, van samen leren en samenleven, vereist samenwerken. Er is dan ook heel wat overleg en afstemming nodig tussen de verschillende partners die samen leerlingen begeleiden: de school met alle leerkrachten, het zorgteam en ander personeel, het CLB, de pedagogische begeleidingsdienst, de leerondersteuners en, eventueel, andere externe ondersteuners.

Handleiding 'Samen leerlingen begeleiden'

De PBD-GO! en het POC reiken met de handleiding Samen leerlingen begeleiden een voorstel aan voor een tijdslijn en soorten overlegmomenten die een GO! specifieke invulling geven aan de decretale verwachtingen zoals geformuleerd in de decreten Leerlingenbegeleiding en Leersteun. Uiteraard kunnen deze momenten van afstemming en overleg afhankelijk van de (regionale) context en samenwerkingsverbanden ook een andere benaming krijgen en/of inschuiven in al bestaande overlegstructuren. Buiten kijf staat echter dat tussen de partners binnen het GO! continuüm naar inclusie overleg en afstemming nodig zijn en dat deze als motor van interne kwaliteitszorg voor alle betrokkenen bij leerlingenbegeleiding fungeren. Deze leidraad beoogt de verwachtingen t.a.v. de verschillende partners te verhelderen, de agenda’s te stroomlijnen, alsook het overleg tussen de betrokkenen te faciliteren.

Samenwerkingsafspraken school – CLB – LSC

Om samen leerlingen begeleiden in de praktijk vorm te geven ontwikkelden PBD en POC verschillende documenten om bij de handleiding te gebruiken. Zo werd het sjabloon samenwerkingsafspraken geüpdatet en uitgebreid om ook de beeldvorming van de leersteuncentra, naast deze van de school en het CLB, mee te nemen bij het vormgeven van je beleid op leerlingenbegeleiding. Daarnaast voorzagen we ook richtvragen voor de verschillende actoren om deze beeldvorming vorm te geven. De verschillende schrijfwijzers helpen CLB en LSC om deze samenwerkingsafspraken vorm te geven. Je vindt links naar de documenten achteraan in de handleiding of op deze link.

Pagina delen

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Meer nieuws

Save the date 25 jaar CLB: feest mee!

Een kwarteeuw CLB, dat verdient een groot feest! Hou 25 september 2025 vrij in je agenda.

04 juli 2024

Vacatures professionaliseringsmedewerker POC+

De POC+ is op zoek naar 2 nieuwe collega’s. Bekijk de vacatures.

04 juli 2024

POC: Aanbod 2024-2025

Ons vormingsaanbod voor het schooljaar 2024-2025 staat online. Neem zeker een kijkje.

04 juli 2024

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.