Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Oriëntatie leerlingen secundair onderwijs naar het hoger onderwijs

12 mei 2024
Leerlingen En Leraar In De Klas
Graag je aandacht voor een bericht van de associaties in het hoger onderwijs met betrekking tot het verzamelen van de adresgegevens van leerlingen in de 3e graad secundair onderwijs met het oog op hun toekomstige studiekeuze.

De associaties in het hoger onderwijs (Associatie KULeuven, Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, Universitaire Associatie Brussel, Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg en Associatie Universiteit Gent) hebben gevraagd om de aandacht te vestigen op het volgende.

Alle scholen secundair onderwijs met derde graad ontvangen normaal gezien in de komende weken, naar jaarlijks gebruik, het verzoek van de associaties of hoger onderwijsinstellingen om de adresgegevens van de leerlingen van het vijfde jaar (en het zesde jaar bso) die daarvoor hun toestemming hebben gegeven, te mogen ontvangen. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld met als doel de toekomstige laatstejaars van het volgende schooljaar te begeleiden bij het maken van de best mogelijke studiekeuze in het hoger onderwijs.

Dit jaar introduceren de associaties evenwel een nieuwe aanpak. De vijf associaties hebben namelijk besloten om hierin structureel de handen in elkaar te slaan. Dit betekent concreet dat in plaats van meerdere verzoeken te ontvangen, de scholen slechts één keer benaderd zullen worden. De specifieke gegevensverzameling werd uitbesteed aan het bedrijf Home Quality. Zij zullen de scholen binnenkort namens de associaties de vraag stellen.

Het is van groot belang voor de associaties om vanuit het hoger onderwijs alle leerlingen zonder onderscheid te kunnen bereiken. Ze hopen dan ook op de steun van onze scholen te mogen rekenen. Uiteraard worden alle geldende privacywetten, waaronder de GDPR, strikt nageleefd.
Het doel van de associaties is om elk talent zo goed mogelijk te voorzien van de informatie die nodig is in het kader van een optimale studiekeuze. Sommige doelgroepen vinden helaas nog altijd moeilijker zelf de toegang tot informatie over het hoger onderwijs. Voor hen is het bezorgen van persoonlijke informatie zeker nog altijd bijzonder belangrijk.

Pagina delen

Heb je een vraag?

Leerplichtonderwijs

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Meer nieuws

Vooruitblik verkiezingen schoolraad

De huidige mandaatperiode van de schoolraden loopt af op 31 maart 2025.

19 juni 2024

Persbericht: één platform voor alle onlineopleidingen GO! volwassenenonderwijs

Een nieuw platform helpt cursisten kiezen uit het gevarieerde aanbod van onlineopleidingen die de tien Centra voor Volwassenenonderwijs van het GO!

17 juni 2024

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.