Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Crisiscommunicatie: zes vuistregels om stand te houden in de storm

22 mei 2024
Crisis Rh
Het ondersteuningsaanbod crisiscommunicatie is vernieuwd. Zes vuistregels zorgen ervoor dat je het hoofd boven water houdt in crisistijden. Er staan zelfs uitgewerkte crisisscenario’s klaar, wanneer je aanmeldt op GO! pro.

Eerst intern, dan extern

Zijn er slachtoffers? Dan komen ouders en familieleden op de eerste plaats: zij moeten eerst ingelicht worden. Laat slecht nieuws altijd persoonlijk brengen. Aarzel niet met het inroepen van externe bijstand (CLB). Zorg voor opvang van ongeruste familieleden; telefonische opvang of opvang ter plaatse. Daarna informeer je het eigen schoolteam, maar ook leerlingen en hun ouders – zij zijn de belangrijkste ambassadeurs van de school. In de mate van het mogelijke, want digitale en sociale media durven dit voornemen wel eens doorkruisen. Tracht hen in ieder geval zo snel mogelijk de nodige info en duiding te geven.

Geef iedereen dezelfde consistente boodschap

Bepaal vooraf de kernboodschap en geef die aan iedereen mee. Ga niet aan de ene journalist meer vertellen dan aan de anderen, of meer aan de krant dan aan de ouders. Uitzondering hierop zijn de naasten van eventuele slachtoffers, maar ook hier is een rol weggelegd voor slachtofferhulp/politie. Communiceer doelgroepgericht: bij ouders leven andere vragen dan bij journalisten. Binnen dezelfde kernboodschap kan je de focus dus wel wat anders leggen. Naarmate de crisis vordert, pas je je kernboodschap aan of zorg je voor een actualisering.

Wees transparant

Hou het bij de feiten en lieg nooit. Vertel enkel wat je zeker weet, blijf weg van veronderstellingen of speculaties. Lieg nooit: niet om leerlingen, noch personeel of jezelf te beschermen. Essentiële informatie bewust achterhouden, wordt ook opgevat als liegen. Dat betekent echter niet dat je alle details moet vrijgeven (of bevestigen): respecteer altijd de integriteit van de betrokkenen.

Als je bepaalde informatie niet kan delen omdat die onder privacy valt, zeg je bijvoorbeeld: “Als school of scholengroep willen en moeten wij de privacy van alle betrokkenen respecteren, op deze vraag kan ik dan ook geen antwoord geven. Wij verlenen onze volledige medewerking aan het onderzoek maar doen zolang dat onderzoek loopt geen verdere uitlatingen in de media.

Toon betrokkenheid

Neem verantwoordelijkheid op. Toon aan dat je ‘als goede huisvader’ het nodige gedaan hebt om de crisis te voorkomen of dat je de nodige stappen onderneemt om dit in de toekomst te vermijden. Geef mee waar je voor staat. Geef aan dat je de gebeurtenissen ernstig neemt, dat je aandacht in de eerste plaats uitgaat naar de betrokkenen … Dat de school of scholengroep de volledige medewerking verleent aan een eventueel onderzoek, … De aandacht gaat uit naar leerlingen, personeel of schoolteam: benadruk dat.

Emoties tonen, dat mag!

Emotionele communicatie wordt door het publiek als oprechter beschouwd, maar blijf in ieder geval wel authentiek. Ben je vanuit jouw rol té emotioneel betrokken? Schakel dan gerust iemand anders in om het woord te voeren. 

Communiceer constructief

Zoek geen polemiek op. Ook op negatieve vragen antwoord je zoveel mogelijk in de positieve zin (wat niet betekent dat je moet verbloemen of toedekken). Grijp daarbij terug naar je kernboodschap. Vermijd in die zin ook emotioneel geladen woorden. Spreek niet beschuldigend, bv. over ‘slachtoffers’ en ‘daders’ maar van ‘betrokkenen’. Respecteer het vermoeden van onschuld.

Pagina delen

Lees meer op GO! pro over

de kneepjes van crisiscommunicatie

Heb je een vraag?

Persdienst - 02 790 95 35

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.