Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Afscheidnemend voorzitter COCODI, Jan Buyl, vervangen door duo Sabine Eeman en Liesbet Beyen

14 juni 2024
COCODI Rh
Jan Buyl is niet langer voorzitter van de vzw COCODI. Hij wordt opgevolgd door een duo: Sabine Eeman, coordinerend directeur van GO! scholengroep 20 en Liesbet Beyen, coördinerend directeur van GO! scholengroep GO! Next. Veel dank aan Jan en welkom aan Sabine en Liesbet.

Het welluidende COCODI, dat staat voor COmité van COördirend DIrecteurs, is erin geslaagd om de werking – ondanks de uitdagingen en obstakels onderweg – het afgelopen schooljaar te bestendigen. Dit kon omdat Jan Buyl tijdelijk het heft weer in handen nam, met het uitdrukkelijke voornemen om de toekomstige werking van het netwerk te garanderen door op zoek te gaan naar een vervanger, een nieuwe voorzitter. 

Dat werden er uiteindelijk twee: Sabine Eeman (codi van GO! scholengroep 20) en Liesbet Beyen (codi van GO! scholengroep GO! Next) nemen met veel enthousiasme het voorzitterschap gezamenlijk over. Waar Jan, samen met de Raad van Bestuur van COCODI, het netwerk op de kaart zette en slagkracht gaf, willen zij verder bouwen op de sterktes ervan, met name: de wil om elkaar te ondersteunen, te inspireren en naar verbinding te zoeken. Dat gecombineerd met de nodige inhoudelijke verdieping.

Er staan heel wat uitdagingen te wachten, zowel in de brede samenleving als in het GO!. Maar de covoorzitters geloven ten volle in de meerwaarde die COCODI kan bieden om samen die uitdagingen aan te gaan. Alleen samenwerking kan de impact van ons net versterken en de reikwijdte ervan vergroten.

Ziehier de contactgegevens van de covoorzitters:

Pagina delen

Heb je een vraag?

Stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.