Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Aanpassingen leerplannen en stages personenzorg

14 juni 2024

Op deze pagina

Leerlingen Personenzorg Op Stage
In samenwerking met de sector en de andere onderwijsverstrekkers kwam het GO! tot een aantal aanpassingen in de leerplannen, stageafspraken en stageactiviteitenlijsten voor de vier studierichtingen uit het oude studiegebied Personenzorg voor schooljaar 2024-2025.

In april 2024 werd, zoals vorig schooljaar afgesproken, door de onderwijsverstrekkers en de sector een formele bevraging georganiseerd over de uitrol van het 1e jaar van de 3e graad binnen de modernisering secundair onderwijs. Naar aanleiding van de verdere gesprekken over deze resultaten in mei 2024, werden op een laatste overleg tussen de onderwijsverstrekkers en de sector op 6 juni 2024 concrete voorstellen tot aanpassing gedaan. Deze voorstellen tot aanpassing werden op 12 juni 2024 door de onderwijsverstrekkers en de sector bekrachtigd en gaan in vanaf 1 september 2024

Het gaat om een aanpassing omwille van gewijzigde ADL-wetgeving en gewijzigde regelgeving omtrent registratie tot zorgkundige met inhoudelijke verruiming voor:

 • de 3e graad Assistentie in wonen, zorg en welzijn
 • de 3e graad Basiszorg en ondersteuning
 • de 3e graad Opvoeding en begeleiding
 • buso OV3 Logistiek assistent in de zorg

De concretisering per studierichting vind je in het toelichtingsdocument hieronder en de ondersteuningsdocumenten in de Virtuele Ruimte Personenzorg en de GO! navigator. De aanpassing van het curriculumdossier, het leerplan en GO! navigator voor de studierichtingen Basiszorg en ondersteuning / Opvoeding en begeleiding werden doorgegeven. Deze aanpassingen leiden ook tot een bijsturing van de stageafspraken en stageactiviteitenlijsten voor schooljaar 2024-2025. 

Nuttige documenten

In de Virtuele Ruimte Personenzorg vind je (in het kader van openheid en transparante communicatie) de documenten in 2 versies: een versie waarin de wijzigingen gemarkeerd zijn en de definitieve versie. Hieronder staan de definitieve documenten netjes bij elkaar: 

 1. toelichting aanpassing leerplannen en stage-activiteitenlijsten
 2. de afsprakennota tussen de onderwijsverstrekkers en de sector in brochurevorm
 3. de afsprakennota tussen de onderwijsverstrekkers en de sector in tabelvorm
 4. de stage-activiteitenlijst voor de studierichting 3e graad Assistentie in wonen, zorg en welzijn
 5. de stage-activiteitenlijst voor de studierichting 3e graad Basiszorg en ondersteuning
 6. de stage-activiteitenlijst voor de studierichting 3e graad Gezondheidszorg
 7. de stage-activiteitenlijst voor de studierichting 3e graad Opvoeding en begeleiding
 8. de procedure centraal aanmeldingssysteem voor stage in de gezinszorg leerlingen 6 Gezondheidszorg
 9. medische geschiktheid: verklaring op eer
 10. medische geschiktheid: bijkomend attest

In deze stageafspraken (die gelden voor het schooljaar 2024-2025) werd opnieuw het engagement opgenomen om in het voorjaar 2025 een volgende formele bevraging door de onderwijsverstrekkers en de sector bij de scholen en stageplaatsen uit te voeren, om de verdere uitrol van de matrix secundair onderwijs te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Pagina delen

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Meer nieuws

Omgaan met agressie, pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe reageer je hierop?

30 juni 2024

Vormings- en begeleidingsaanbod voor het deeltijds kunstonderwijs

Ben je leraar in het deeltijds kunstonderwijs? Of sta je als zorgcoördinator in voor leerlingenbegeleiding?

30 juni 2024

Laat jij je ook inspireren rond onderwijsloopbaanbegeleiding?

Op maandag 17 juni vormde een boeiende inspiratiedag het slotstuk van het project onderwijsloopbaanbegeleiding. Maar geen zorgen, PBD-GO!

30 juni 2024

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.