Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
27-03-2024

CLIL-stemmen gevraagd

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming wil graag weten wat een effectieve CLIL-school precies is en heeft daarvoor een grootschalig en belangrijk onderzoek besteld. Dat wordt afgenomen door Universiteit Antwerpen en AP hogeschool en opgevolgd door een netoverschrijdende stuurgroep waarin ook het GO! zetelt. Elke CLIL-stem uit het GO! doet ertoe. Een oproep.


GO! scholen die met CLIL aan de slag zijn en willen achterhalen hoe goed ze het doen, wat ze nog kunnen verbeteren en suggesties hebben over wat de overheid kan doen om CLIL te faciliteren, roepen we op om zich via deze link massaal te registreren voor een online bevraging die vervolgens in mei zal afgenomen worden bij:

  • één directeur
  • één CLIL-leraar (maximum twee)
  • vijf leerlingen die bij de CLIL-leraar/leraren les volgen (maximum de hele groep)
  • twee leraren vreemde talen naar keuze

In ruil krijgen zij een rapport, wegen zij mee op het beleid en geven zij een essentiële stem aan het GO!.

Mondig zijn en op een respectvolle manier uitkomen voor je eigen ideeën en overtuigingen, is geen loos begrip in ons net. Een leven lang en levensbreed leren ook niet.  Onze CLIL-scholen zijn pioniers en vernieuwers in het Vlaamse onderwijs. Dus niet twijfelen, maar doen, niet alleen voor je eigen CLIL-leerlingen maar ook voor de komende generaties!

Heb je nog vragen, contacteer dan CLIL-coördinator dilys.vyncke@g-o.be.

Wil je meer weten over het onderzoek zelf, raadpleeg dan Onderwijsonderzoeken (vlaanderen.be)