Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
14-11-2023

Scholen krijgen opnieuw stimulans om infrastructuur te delen

De Vlaamse Regering trekt opnieuw middelen uit om schoolinfrastructuur open te stellen voor externe organisaties. Ook GO! scholen komen hiervoor uiteraard in aanmerking. Om het beschikbare geld intern te verdelen komt er een algemene GO! projectoproep. De kandidaatstellingen gebeuren via de scholengroep.


Op 8 november 2023 communiceerde de Vlaamse minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts om opnieuw 10 miljoen euro vrij te maken voor scholen die hun infrastructuur willen delen met sportclubs, jeugdbewegingen en andere verenigingen. Dat past in een tweesporenbeleid om op termijn alle onderwijsinfrastructuur maximaal open te stellen. Voor de bestaande scholen is er dus financiële steun, om bijvoorbeeld een afzonderlijke toegang te voorzien of ruimtes aan te passen. Zo kan de schoolinfrastructuur ook ’s avonds, in het weekend en tijdens schoolvakanties gebruikt worden. Voor nieuwe schoolgebouwen komt er met het decreet ‘Open Scholen’ dan weer een principiële verplichting om infrastructuur te delen met sportclubs, jeugdorganisaties of buurtinitiatieven. 

“We hebben nog nooit zoveel geïnvesteerd in schoolinfrastructuur en in ruil voor al dat belastinggeld willen we een maximaal maatschappelijk rendement”, zegt Weyts. “Scholen zijn nu al de spil van de lokale samenleving tijdens de schooluren: ze hebben het potentieel om dat ook te zijn buiten de schooluren”. 

Uiteraard komen ook GO! scholen hiervoor in aanmerking. Dat zal via een algemene GO! projectoproep gebeuren. Overeenkomstig ODII kan het GO! voor 2,534 miljoen euro aan projecten toewijzen. De kandidaatstellingen gebeuren via de scholengroep. Elke scholengroep kan maximaal 1 project indienen. De subsidiering is beperkt tot maximaal 250.000 euro per project voor het naschools openstellen voor binnensportinfrastructuur en/of buiteninfrastructuur. 

Beoordelingsvoorwaarden

De projecten worden beoordeeld op basis van 

 1. Extra buitenschoolse openstelling 
 2. Draagvlak en participatie 
 3. Pedagogische visie 
 4. Beweeg, sport- en spelwaarde 
 5. Verbetering van de kwaliteit van het aanbod 
 6. Verankering in het infrastructuurbeleid en lange termijnvisie van het GO! 

Timing

 • Deadline indiening projecten is 18 maart 2024
 • Selectie projecten tegen eind maart 2024
 • Agendering ter beslissing Raad mei 2024
 • Indienen vastlegging projecten 2025 door de scholengroepen
 • Uitvoering voor 1 juni 2026 door de scholengroepen

De voorwaarden en procedure voor het indienen van de projecten worden ter beschikking gesteld via het deelplatform infrastructuur. 

Meer informatie via

Philippe Van Hoe (philippe.van.hoe@g-o.be

Nele Daenen (nele.daenen@g-o.be)