Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
23-05-2023

Leesonderwijs in de basisschool: Keep calm and carry on!

"Keep calm and carry on" was het devies van Pedro De Bruyckere (sinds kort algemeen directeur van Leerpunt). Om als school en als leraar de vruchten te kunnen plukken van de geleverde inspanningen tot aanpassing van ons leesbeleid is het nog iets te vroeg. Maar paniek of de moed laten zakken is helemaal niet nodig en levert ook niks op.


Heel wat scholen volgden al een verandertraject bij de PBD-GO! voor lezen in de basisschool en heel wat scholen zijn nog van plan dit te doen en de LIST-methodiek te introduceren. Om alle finesses van het goed opzetten van een leesbeleid in de vingers te krijgen, organiseert de PBD-GO! vanaf september 2023 ook 3 nieuwe vormingen rond lezen.

Allereerst de vorming "Leesbeleid aanpakken op jouw school: hoe?" waarbij Iris Vansteelandt je als directeur, zorgcoördinator of kartrekker voor lezen leert hoe je met het team de leesscan kan afnemen en hoe je die vertaalt naar effectieve actiepunten rond lezen. Ze leert je ook om een leesnetwerk op te zetten in en rond de school. Deze vorming gebeurt op 1 volledige dag en daarna kan je meteen aan de slag met leesscan en leesnetwerk.

Voor leerkrachten kleuter en 1e leerjaar is er de vorming "Op weg naar lezen" waarbij niet alleen de bouwstenen voor krachtig leesonderwijs maar ook de do's en don'ts bij het aanvankelijk en voorbereidend lezen omstandig worden uitgelegd. Je leert er vroeg detecteren welke kinderen het met lezen moeilijk hebben. En ook over leesvoorwaarden, fonologisch en fonemisch bewustzijn bij kleuters trainen en close reading en close listening kom je in deze vorming alles te weten.

Voor leerkrachten lager onderwijs is er de vorming "Lezers maak je samen". Ook hier neemt Iris Vansteelandt je mee in hoe je van je klas een motiverende leesomgeving kan maken, hoe je interactief aan de slag kan met rijke teksten en boeken en vooral hoe je als leraar het lezen van je leerlingen kan blijven monitoren in de basisschool. Snel inschrijven is de boodschap voor elke leerkracht die nog beter wil worden in lezen begeleiden in de klas.

Voor kleuter en lager is er naast deze vormingen ook de vorming "Interactief voorlezen in de klas". Een absolute aanrader want leesplezier begint daar: bij het luisteren naar sterke en mooie verhalen die worden voorgelezen.

Bovenstaande suggesties gelden voor alle leerlingen, ook zij die kampen met allerhande leerhindernissen. Leesplezier stimuleren begint bij het voorlezen. Ga steeds op zoek naar verhalen waarin leerlingen zichzelf kunnen herkennen of waarmee ze een blik krijgen op de wereld rondom hen, wees creatief, wissel af. Zo werk je niet alleen aan leesplezier, maar ook aan een enorme woordenschatverrijking.

Ook voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen zijn verhalen van enorm belang. Daarom organiseert de PBD-GO! specifiek voor deze leerlingen een vorming rond zintuiglijk voorlezen (Multi-sensory Storytelling) : "Verhalen vertellen aan leerlingen met Ernstige Meervoudige Beperkingen"