Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
25-04-2023

Infosessies leerplanimplementatie modernisering secundair onderwijs

Om iedereen wegwijs te maken in de nieuwe doelen secundair onderwijs organiseert de PBD-GO! digitale infosessies als eerste kennismaking met het nieuwe leerplan. De sessies starten volgende week. Schrijf je snel in!

 

De uitrol van de modernisering met nieuwe of vernieuwde studierichtingen enerzijds én het invoeren van nieuwe (specifieke) eindtermen in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs (als gevolg van het Arrest van het Grondwettelijk Hof) anderzijds, leiden tot nieuwe leerplannen die ingaan op 1 september 2023 voor het derde en het vijfde jaar. Het vierde en het zesde jaar volgen 1 jaar later.

Om iedereen wegwijs te maken in de nieuwe doelen en (eventueel) aangepaste inhouden organiseert de PBD-GO! in de periode mei-juni digitale infosessies als een eerste kennismaking met het nieuwe leerplan. Naast deze kennismaking wordt ook het traject geschetst van de verdere ondersteuning waarop leraren en scholen beroep kunnen doen. 

Om de sessies efficiënt te laten verlopen, worden er korte informatieclips opgenomen die je vooraf moet bekijken. Ze zijn nodig om de informatie die tijdens de sessies wordt gegeven vlot te begrijpen. Het bekijken van de beide clips neemt niet veel tijd in beslag.

Infosessies 2e graad:

Infosessies 3e graad:


Even opletten: door een probleem met onze website verschijnt wanneer je onderaan op pagina 2 klikt gewoon de eerste pagina met sessies opnieuw. Als je nogmaals op 2 klikt, verschijnen de volgende sessies wel. We werken aan een oplossing.