Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
14-02-2023

Bespreek en maak je keuze voor een leersteuncentrum

Tegen 10 maart 2023 moet elke school doorgeven bij welk leersteuncentrum ze in het volgende schooljaar zal aansluiten. Bespreek die keuze vooraf zeker in je scholengroep.

Vorige week deelde de Vlaamse Regering het protocol voor de oprichting van de leersteuncentra mee. Ook werd het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering rond leersteun voor een 2e keer principieel goedgekeurd.

Wat houdt dit in? 

Met het voorontwerp van decreet over leersteun wordt het model geïntroduceerd voor het verlenen van leersteun aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die onderwijs volgen in het gewoon onderwijs. Het mikt op onderwijskwaliteit, maximale leerwinst en een optimale ontwikkeling voor alle leerlingen, met een model dat voor de schoolteams en alle andere betrokkenen werkbaar blijft. Na onderhandelingen met de sociale partners keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel een besluit goed dat verder uitvoering geeft aan de bepalingen over de invulling van de commissie Inclusief Onderwijs en over personeelsaangelegenheden. Ook worden er diverse besluiten aangepast aan het leersteunmodel. Over dit uitvoeringsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Een leersteuncentrum kiezen

De info over de leersteuncentra is intussen gepubliceerd op de webpagina van Onderwijs Vlaanderen. Ook de lijst van leersteuncentra die worden opgericht is op deze website te vinden. De 12 leersteuncentra die door het GO! worden ingericht staan op de eerste bladzijde.

Scholen moeten tegen 10 maart 2023 via ‘Mijn Onderwijs’ hun keuze voor een leersteuncentrum aan Agodi doorgeven.

Agodi zal ook de contactpersonen van de verschillende leersteuncentra aanspreken, om te vragen welke structurele samenwerkingen ze zullen aangaan. Deze info moet immers een week na publicatie van het protocol bij Agodi verzameld zijn.

Spreek af in je scholengroep

Bespreek je zending vooraf binnen je scholengroep en raadpleeg op z'n minst de huidige coördinatoren van de huidige ondersteuningsnetwerken. Zo kan het keuzeproces in je scholengroep gecoördineerd verlopen.

Heb je nog vragen hierover, dan kan je terecht bij Bernard Billiet