Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-02-2023

Handvatten bij het werken met ChatGPT

ChatGPT haalt heel wat krantenkoppen, maar is het nu echt een bedreiging voor het onderwijs? De PBD-GO! biedt de nodige handvatten om er zinvol mee om te gaan op school.

Wat als je als leerling maar een paar termen moet ingeven en de computer schrijft je boekverslag of groepsopdracht? Wat als je als leraar een paar termen intikt en de computer maakt er een opdracht van voor je leerlingen? Denk je dan 'Wauw?' of begin je nu spontaan te vloeken?

Met de komst van ChatGPT werden bovenstaande situaties realiteit en wat we er ook over denken, we moeten er dus iets mee. In dit document legt de PBD-GO! kort uit wat ChatGPT doet en hoe we er met z'n allen mee aan de slag kunnen gaan. 

We hebben het hier over een innovatie die in sneltempo alle aandacht naar zich toegetrokken heeft en die wellicht ook in de toekomst deel zal blijven uitmaken van het onderwijsleerproces. We reiken daarom handvatten aan om er op een constructieve en effectieve manier mee aan de slag te gaan. 

chatgpt.png

Deze handleiding vind je ook in de PBD-GO! materialenbank op GO! navigator in de ruimte 'digitale transformatie'. Je vindt er nog veel ander materiaal met een link naar deze en andere inhouden. Daar zorgen we ook regelmatig voor de nodige updates. Zo is er vandaag nog een stuk toegevoegd over een ChatGPT-checker waarmee je de waarschijnlijkheid kunt inschatten of een tekst door AI werd gegenereerd.