Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
16-01-2023

Bevraging digitale leermiddelen secundair onderwijs

Binnen het project eContent onderzoekt de PBD-GO! waar de nood aan kwaliteitsvolle digitale leermiddelen het grootst is. Jouw input wordt meer dan gewaardeerd, we gaan er de komende jaren samen mee aan de slag!

Ben jij op zoek naar kwaliteitsvolle digitale leermiddelen, maar vind je niet altijd precies wat je zoekt? Moet je bestaande leermiddelen vaak aanpassen aan de noden van je leerlingen? Neem dan even een tiental minuten de tijd om deel te nemen aan ons onderzoek. De komende twee schooljaren gaan we vervolgens, op basis van de resultaten, met een aantal geselecteerde projecten ook echt aan de slag. Tegen het einde van het schooljaar vormen we hiervoor lerarenteams die, ondersteund door ons projectteam, leermiddelen voor hun vakgebied zullen ontwikkelen.

Nog tijdens dit schooljaar zal ons team ook een aantal lopende projecten rond het ontwikkelen van digitale leermiddelen ondersteunen om expertise op te doen. We zetten bovendien sterk in op gesprekken met aanbieders van leermiddelen en technologie om scholen de nodige bouwstenen aan te reiken voor de verdere toekomst. Voor het einde van het schooljaar selecteren op we basis van de voornaamste noden die uit ons brede onderzoek blijken, een aantal projecten waarmee we aan de slag gaan. Al de leermiddelen en handvatten die daar vervolgens ontwikkeld worden zullen we ook verspreiden binnen het net.

Indien je als leraar secundair specifieke noden ondervindt rond kwaliteitsvolle (digitale) leermiddelen en ze kenbaar wil maken via de enquête, kan dat tot 31 januari 2023. De PBD-GO! zal de antwoorden anoniem verwerken, al krijg je aan het einde van de bevraging de mogelijkheid om jezelf kenbaar te maken en aan te geven of je je wil engageren om mee te werken aan het delen en ontwikkelen van nieuwe leermiddelen om deze noden mee op te vangen.

Alvast bedankt voor je deelname!