Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
20-09-2022

Extra middelen voor psychologische zorg op school

Begin september liet minister Vandenbroucke weten dat er middelen komen voor psychologische zorg op school. Dit kadert in een conventie die door het RIZIV wordt afgesloten met erkende klinisch psychologen of orthopedagogen. Het CLB is hierbij het aanspreekpunt voor de school.


Via deze conventie wordt vanaf 1 januari 2022 terugbetaalde psychologische zorg in de eerste lijn georganiseerd (o.a. voor kinderen en jongeren) via intensieve samenwerking tussen de netwerken Geestelijke Gezondheid (NW-GG) en de Zorgraden van de eerstelijnzones (ELZ).

Deze beleidsontwikkeling kadert binnen een protocolakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten inzake een "Gecoördineerde aanpak voor de versterking van het psychisch zorgaanbod in het bijzonder voor de kwetsbare doelgroepen die het meest geraakt werden door de COVID-19 pandemie" waarbij de opdrachten in de RIZIV-conventie complementair en versterkend worden ingezet op al bestaande initiatieven.

Het ultieme doel is de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker te maken en deze laagdrempelig, lokaal en dicht bij de leef-, leer- en speelomgeving van kinderen en jongeren te brengen.

De zorg is bedoeld voor kinderen en jongeren met milde tot matige noden aan psychologische ondersteuning waarbij kortdurende groeps- of individuele interventies volstaan. Voor onderwijs zijn de CLB's vanuit hun draaischijffunctie het aanspreekpunt voor scholen, netwerken geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijnszones.

De voorbije weken heeft de CLB-sector samen met de FOD Volksgezondheid en het kabinet van minister Vandenbroucke, het departement onderwijs en het kabinet van minister Weyts gesprekken gevoerd over de manier waarop er aansluiting en samenwerking kan gerealiseerd worden om de doelstellingen van RIZIV-conventie te realiseren binnen onderwijs.

Dit heeft geleid tot een richtinggevende tekst met handvatten die de CLB's en de netwerken geestelijke gezondheid kan ondersteunen in het uitwerken van lokale samenwerkingen. De CLB's onderzoeken in hun regio de mogelijkheden van de verschillende scenario's, waarvan sprake in de nota, en zetten van daaruit de samenwerking op.

Een korte samenvatting van de afspraken vind je in deze powerpoint.

De GO! CLB's zijn met andere woorden je eerste aanspreekpunt. Is er in jouw school nood naar ondersteuning voor bijvoorbeeld een groep leerlingen, ga dan met jouw CLB in overleg. Ook met andere vragen hierover kan je terecht bij je CLB-contact.