Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-08-2022

Projectoproep Fonds Aurore Ruyffelaere 2022

Wil je jongeren herinneren aan de gruwel van oorlogen, bewust maken van discriminerend en racistisch gedrag, debatteren over polariserende thema’s, ...? Het Fonds Aurore Ruyffelaere kan je daarbij ondersteunen. Dien je project in vóór 5 oktober 2022.

Het Fonds heeft als doelstelling herinneringseducatie op de agenda te plaatsen en initiatieven over dit thema te nemen.

Basis- of secundaire scholen (gewoon of buitengewoon onderwijs) uit het Vlaams Gewest en Nederlandstalige scholen van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest (van om het even welk onderwijsnet) kunnen een project indienen. Ook OKAN klassen en Centra voor Basiseducatie komen in aanmerking.

Een school of centrum kan maximaal 700 euro steun krijgen voor een project dat dient uitgevoerd te worden vóór midden februari 2023.

Dien je project in vóór 5 oktober 2022.