Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
22-06-2022

Duiding Arrest Grondwettelijk Hof rond eindtermen secundair onderwijs

Het arrest van het Grondwettelijk Hof rond de nieuwe eindtermen secundair onderwijs roept best wat vragen op in onze scholen. Hoe loopt het nu verder? Om een en ander te duiden werd het thema ‘modernisering so’ alvast geüpdatet op onze website.


Het Grondwettelijk Hof heeft met het arrest van 16 juni 2022 de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs vernietigd. Ze motiveren deze beslissing met de vaststelling dat de eindtermen te gedetailleerd zijn. Het effect van de vernietiging gaat pas in na het schooljaar 2024-2025. Zo krijgt de overheid voldoende tijd om nieuwe eindtermen te formuleren en de onderwijsnetten en -koepels om nieuwe leerplannen te ontwikkelen. Hier vind je de persmededeling van het Grondwettelijk Hof bij het arrest.

Het GO! betreurt de beslissing en vraagt aan de Vlaamse Regering en het Parlement om vaart te zetten achter het vormgeven van de aangepaste set eindtermen, en dat ze dit doen op een manier waardoor we het al geleverde werk zoveel mogelijk kunnen blijven gebruiken. “Dit is vooral een domper voor onze leerkrachten, die de voorbije jaren ontzettend veel werk verzet hebben om de nieuwe eindtermen in hun lessen te verwerken”, zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “We vragen met aandrang aan de Vlaamse Regering en het Parlement om zo snel mogelijk aangepaste eindtermen te voorzien zodat we tegen september 2024 met aangepaste leerplannen kunnen starten. Daarbij willen we rekening houden met het vele werk dat onze leraren al verzet hebben, zodat dat niet verloren gaat.”  

Tot en met schooljaar 2024-2025 blijven de huidige eindtermen en leerplannen rechtsgeldig. Het arrest heeft dus geen impact op de attestering aan het einde van dit schooljaar en ook op 1 september starten we zoals gepland.   

Voor wat de tweede graad betreft gaat de implementatie van de nieuwe leerplannen gewoon verder tot wanneer er een nieuw leerplan kan ingaan, dat gebaseerd is op een aangepaste versie van de eindtermen. Voor de derde graad, waarvoor nog geen nieuwe leerplannen werden goedgekeurd, onderzoeken we momenteel een piste waarbij we een overgangsperiode voorzien gebaseerd op de oude leerplannen, maar aangepast aan de nieuwe matrix en waar nodig ook aangevuld. 

Samen met onze juristen analyseren we de gevolgen van het arrest verder.   

We capteren jullie vragen graag via pbd@g-o.be. De antwoorden voegen we telkens toe aan de nieuwe FAQ. Je vindt tot slot alle info over de modernisering so op GO! pro.