Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
21-06-2022

Zelfregulerend leren: weten wat werkt

Wil je de leerprestaties, motivatie en leervaardigheden van je leerlingen versterken? Dan is het ondersteunen van zelfregulerend leren daar al zeker één van. Maar hoe begin je daar dan aan?

 

In dit traject krijg je veel vragen, maar ook al veel antwoorden. Hierin vatten we uit de onderzoeksliteratuur samen wat jij als leraar nodig hebt om ook jouw leerlingen te doen groeien in hun zelfregulerende vaardigheden. Vragen zoals: 

 • Waarom hoort aandacht voor zelfregulerend leren thuis in elke klas? 
 • Wat is zelfregulerend leren (niet)? 
 • Hoe ondersteun je het als leraar? 
 • Wat werkt en wat werkt niet? 

Online voortraject 

Het voortraject bestaat uit een online leerpad en online live sessies. De video's nemen we op eigen tempo door, maar met tussentijdse deadlines. De opdrachten helpen je te reflecteren op de eigen ervaring en klaspraktijk. De opdrachten bevelen we warm aan, maar zijn niet verplicht. Je aanwezigheid op de online live sessies is wel vereist.  

 • Waarom?: Video 1 en bijbehorende opdracht + Live Q&A sessie 
 • Wat? (deel 1): Video's 2 tot en met 4 en bijbehorende opdrachten + Live Q&A sessie 
 • Wat? (deel 2): Video's 5 tot en met 7 en bijbehorende opdrachten + Live Q&A sessie 
 • Hoe? Video's 8 t.e.m. 9 en bijbehorende opdrachten + Live Q&A sessie 

Training in Brussel 

Het voortraject is een voorbereiding op de sessies die we zullen vormgegeven met een 'Strategie voor Leren' in semester 2 van 2022-2023. Daarin ligt de focus op de overgang van de theorie naar de praktijk. Tijdens deze training maken we het stimuleren van zelfregulerend leren heel concreet: je leert er praktisch mee te werken dankzij de vaardigheden van het model van Zimmerman. 

We kijken samen naar verschillende onderdelen die je in je klas kunt inzetten, te weten:  

 • Metacognitie en de ontwikkeling van het brein: welke impact heeft dit op zelfregulerend leren? 
 • Cognitieve leerstrategieën: welke taakstrategieën passen in welk moment van de les en hoe bied ik dat logisch aan? 
 • Motivatie: het verhaal van de kip en het ei. Wat is de impact van skill en will op zelfregulerend leren en hoe kan ik daar als leerkracht mijn invloed op hebben?

Ook staat het kijken naar je eigen handelen centraal. We gebruiken hiervoor tools om aan zelfobservatie te kunnen doen, om zo bewust mogelijk zelfregulerend leren te stimuleren in je klaslokaal.  

Interesse? Dan kan je zeker inschrijven via deze link. De eerstvolgende webinar start op woensdag 28 september 2022 van 14 tot 15 uur.