Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
11-05-2022

PBD-GO! lanceert aanbod opleiding en vorming voor 2022-2023

Vanaf vandaag kun je inschrijven op heel wat moois van de PBD-GO! voor volgend schooljaar. In de opgefriste website vind je het hele aanbod voor leidinggevenden, leraren en nog veel meer. Neem een kijkje en stippel je professionele ontwikkeling voor volgend jaar al uit!


De PBD-GO! wil, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor kwaliteit, onderwijsinstellingen ondersteunen om het PPGO! te realiseren tot op het niveau van elke lerende. In het kwaliteitsvol onderwijs en de leerlingenbegeleiding die het GO! vooropstelt, staan het bereiken van maximale leerwinst, de totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden bij elke lerende centraal.

De nieuwe PBD-GO! landingspagina is het startpunt op je weg doorheen ons ondersteuningsaanbod. Achter een knop per thema vind je informatie over de verandertrajecten, opleidingen en vorming én de PBD-GO! materialenbank en helpdesk. Wil je liever rechtstreeks naar een overzicht van alle individuele  opleiding en vorming? Dan kan dat ook nog altijd op deze pagina.

Voor de onderwijspraktijk op school wordt resoluut gekozen voor gepersonaliseerd samen leren als hefboom in het maximaliseren van leerwinst, leervermogen en leermotivatie voor elke lerende. Voor het schoolbeleid ondersteunt de PBD-GO! de ontwikkeling van teams tot professionele leergemeenschappen. Leren van en met elkaar zijn de motor voor de onderwijskwaliteit. Zo bouwen we samen aan de weg naar GO! 2030.

De PBD-GO! ondersteunt op maat van elk team en elke GO! onderwijsprofessional. Met de materialenbank in GO! navigator kun je zelfstandig of in team aan de slag. Je weet je bovendien ondersteund door onze helpdesk waar je met vragen terecht kan. Voor een intensieve begeleiding kan je in een verandertraject ook rekenen op een pedagogisch begeleider op school. Dat spreek je af in de jaarlijkse begeleidingsovereenkomst tussen de PBD-GO! en je scholengroep. Verder is er een breed aanbod aan opleiding en vorming. Dat kan in team, maar je kan zeker ook je eigen competenties aanscherpen door individueel in te schrijven.