Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
26-01-2022

Lezen in de basisschool - 5 didactische sleutels

Hoe ziet krachtig leesonderwijs voor de lagere school eruit? Hoe kan je de leesvaardigheid van je leerlingen verbeteren?


In deze sessie onderzoeken we de ingrediënten voor goed leesonderwijs. Heel wat scholen willen werk maken van begrijpend lezen. De teleurstellende leesprestaties van Vlaamse leerlingen in internationaal onderzoek deden de alarmbellen afgaan.  

Hoe is het zover kunnen komen? En vooral, hoe halen wij het leesonderwijs in Vlaanderen weer uit het slop. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft vijf didactische principes voor krachtig leesonderwijs geformuleerd (VLOR, 2019). 

We maken ook van de gelegenheid gebruik om de vijf didactische sleutels voor te stellen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en inspirerende materialen tonen we aan hoe je de vijf sleutels vertaalt naar je eigen klaspraktijk. We staan stil bij functionele en motiverende leesactiviteiten, het belang van begrijpend lezen in andere leergebieden, de rol van strategie-instructie en interactie bij het lezen. We kijken ook kritisch naar leermethodes Nederlands en geven tips hoe je de lessen begrijpend lezen (eenvoudig) kan omvormen tot krachtige leesactiviteiten.   

Op donderdag 17 februari van 13 tot 16 uur lichten we begrijpend lezen van omstandig toe. Wil je graag meer weten hierover? Dan kan je inschrijven via deze link