Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
12-01-2022

Subsidies Stookplaatsrenovaties stookolie verhoogd naar 70%

Op 17 december 2021 besliste de Vlaamse Regering om het budget voor de uitfasering van stookolie bij het GO! sterk te verhogen*. Naast het verhogen van het budget is ook de subsidiepercentage herzien en verhoogd naar 70% van de renovatiekost. Daar tegenover staat wel de ambitie van het GO! om een volledige uitfasering van stookolie te realiseren. Hou hier rekening mee bij het plannen van renovatie op school.


Omdat voorheen de subsidie 50% bedroeg en het budget beperkt was, lag de focus op de grootste installaties en was het advies om voor de kleinere installaties in te zetten op de relancesteun via het Vlaams EnergieBedrijf (VEB). Het initieel budget van 532.140 € voor uitfasering stookolie werd echter verhoogd naar 2.792.565 €. Het GO! wenst nu daarom maximaal in te zetten op de subsidies van het Vlaams Klimaatfonds, zowel voor de grote als de kleine installaties (70% subsidie via Vlaams klimaatfonds versus 30% subsidie via Relancesteun).

Om in aanmerking te komen, moet de stookplaatsrenovatie gebruik maken van stookolie en aan een aantal technische voorwaarden voldoen. Die zijn door het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap (VEKA) opgemaakt en vind je hieronder opgesomd. Ook mag het geen installaties betreffen die gekoppeld zijn aan gebouwen die bijna einde levensduur zijn (niet investeringswaardig) en/of die gekoppeld zijn aan andere financieringsprogramma's, zoals DBFM programma’s.

Technische voorwaarden voor de stookplaatsrenovatie

  • Grondige stookplaatsrenovatie met vervangen van stookolieketels door condenserende gasketel met weersafhankelijke regeling en vervangen (alle) appendages (pompen, regelafsluiters, …) in het stooklokaal
  • Energiemonitoring (volgens kwaliteitshandboek technieken (KHBT) 2021 03) (Zie paragraaf 1.5. Energiemonitoring en verder in het KHBT 2021-03 GO!)
  • Vervangen manuele radiatorkranen door kranen met thermostaat
  • Isoleren leidingen (volgens KHBT 2021 03) (Zie paragraaf 6.4. Opbouw verwarmingsinstallatie – Distributiesysteem in het KHBT 2021-03 GO!)
  • Hydraulisch inregelrapport (volgens KHBT 2021 03) (Zie paragraaf 6.3. Hydraulische studie en inregelen in het KHBT 2021-03 GO!)
  • Dimensionering verwarmingsketels: warmteverliesberekening als er REG maatregelen (zoals isolatiewerken, vervangen buitenschrijnwerk, …) op het desbetreffende gebouw(en) eerder werden doorgevoerd, zonder stookplaatsrenovatie (volgens KHBT 2021 03) (Zie paragraaf 6.1. Dimensionering in het KHBT 2021-03 GO!)
De praktische modaliteiten (call, voorwaarden, link RO HVAC van het VEB, …) worden momenteel uitgewerkt.

Vragen?

Neem contact op met 

Mohamed Al Marchohi
energie- en klimaatbeleid
Afdeling Infrastructuur - team Patrimoniumbeheer
02 790 97 39

___________

(*)

Besteding middelen Vlaams Klimaatfonds (VKF) voor energiebesparing van het gebouwenpark van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en de uitfasering van stookolie

17 december 2021 op voorstel van viceminister-president Ben Weyts en Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering keurt de aanpak goed voor energiebesparing van het gebouwenpark in het gemeenschapsonderwijs. Het gaat om de gedeeltelijke subsidiering van energiebesparende maatregelen binnen geplande grote infrastructuurwerken, en daarnaast ondersteuning van de definitieve uitdienstname van stookolieketels, waarbij het GO! een volledige uitfasering van haar stookolieverbruik ambieert. Ze wijst hiervoor een totaal bedrag van 3,857 miljoen euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds toe aan het gemeenschapsonderwijs GO!, voor 'energiebesparing in onderwijsinfrastructuur' en voor de ondersteuning definitieve uitdienstname oude stookolieketels onderwijs.