Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
13-10-2021

Basisopleiding 'inclusieve besluitvorming', aan de slag met 'Deep Democracy'

Hoe neemt jouw team besluiten? Wanneer en hoe worden er knopen doorgehakt? Voelt iedereen zich daarbij gehoord? Steeds vaker wordt daar de methodiek 'Deep Democracy' ingezet. Maar wat is dat precies en hoe zet je die methodiek in? Waarom winnen teams, die volgens deze methodiek werken, aan effectiviteit?

De afgelopen jaren, en zeker het voorbije COVID-jaar, is er ontzettend veel veranderd en in verandering. In ons eigen leven, in ons professioneel leven, in organisaties, in de wereld... Het zijn complexe en onzekere tijden die veel van ons vergen.

Ook de onderwijssector zit volop in transformatie: het online lesgeven, de veranderende regelgevende context. Kinderen, leerkrachten, directies die geconfronteerd worden met trauma en verlies... en in die tijden van chaos en onzekerheid staande blijven als leider is niet evident. 

Filosofisch kader aanbieden 

Als organisaties opnieuw worden uitgevonden dan verandert onze visie op leiderschap mee. Het oude paradigma van command en control wordt vervangen door sense en respond. We gaan nu veel meer kijken naar organisatie als levende ecosystemen i.p.v. als machines. Niet één persoon is de leider van de groep, we hebben allemaal leiderschap in huis.  

We horen vaak dat teamleden zich storen aan het besluitvormingsproces, de overlegcultuur, communicatie en bureaucratie. Mensen krijgen daarentegen wél energie van het 'in de flow bezig zijn', als ze autonomie en erkenning van expertise krijgen en daardoor ook verbondenheid voelen. 

Deep Democracy biedt een filosofisch kader aan en geeft concrete tools om leiderschap vorm te geven. Deep Democracy wil meer inspiratie, creativiteit en flow in een organisatie brengen en minder gedoe. Het biedt tools aan rond inclusieve besluitvorming, werken met de onderstroom en weerstand, spanning aangaan en conflictresolutie. 

Introductiedagen 

Vanuit de PBD-GO! bieden we aan alle GO! professionals een introductiedag aan. Het doel is enerzijds jou als deelnemer te laten kennismaken met de roots en het theoretisch kader van Deep Democracy. Anderzijds laten we je proeven van enkele basistools zodat je er zelf mee kan gaan experimenteren. 

Check de data van deze introductiedagen en schrijf in via deze link

Wil je na deze introductiedag als schoolleider nog een stap verder en dieper gaan, schrijf je dan in voor de opleiding 'Deep democracy voor (school)leiders'. 

Tijdens deze opleiding, bestaande uit 2 opleidingsdagen en 2 supervisiemomenten en met maximaal 12 collega-GO! schoolleiders, ga je (nog verder) aan de slag met de theoretische achtergronden, met concrete tools en een ervaringsgericht leerproces om je leiderschap te versterken en te verdiepen. Na volledige deelname ontvang je een internationaal erkend certificaat waarmee je later de kans hebt om jezelf nog verder te professionaliseren en/of specialiseren. Meer info over de lesgever waarmee we samenwerken kan je hier lezen