Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
26-03-2021

De rol van de GO! onderwijsprofessionals

Het GO! kiest voor gepersonaliseerd samen leren als de wijze waarop het de onderwijskwaliteit wil versterken en de leerwinst en gelijke onderwijskansen wil vergroten. Deze keuze heeft uiteraard gevolgen voor de GO! onderwijsprofessionals. Zij zijn immers degenen die de motor van het gepersonaliseerd samen leren draaiende houden. Wij verhelderen daarom de rollen van de GO! onderwijsprofessionals in deze visietekst.

  • Als regisseur van het leerproces streeft hij of zij naar een zo groot mogelijke leerwinst en leermotivatie voor elke lerende met doelgerichte differentiatie en persoonlijke leertrajecten voor elke lerende. Als begeleider en rolmodel op het vlak van zelf- en sociale sturing zorgt de leraar ervoor dat het gepersonaliseerd samen leren een maximaal effect heeft.
  • Het GO! stapt af van het idee dat elke individuele leraar alle onderwijsrollen in zijn eentje moet opnemen. Het GO! legt deze verschillende rollen bij zelfsturende, multidisciplinaire kernteams die bestaan uit verschillende onderwijsprofessionals die werken in een directe lijn met de lerenden. 
  • De kernteams versterken hun werking door samen te werken en te leren met andere GO! onderwijsprofessionals en met partners in de nabije en ruime schoolomgeving. Zo bouwen we samen aan een hechte GO! leergemeenschap die ingebed is in een breder 'ecosysteem'.

    De integrale visietekst vind je hier: De rol van de GO! onderwijsprofessionals 
    Een overzichtelijke infographic vind je hier