Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
29-01-2021

School als concept

Het traditionele begrip van de school geeft niet langer alle antwoorden op de uitdagingen die scholen vandaag op zich af zien komen. We denken daarbij onder andere aan de almaar toenemende diversiteit, de nood en wens om leeromgevingen af te stemmen op individuele verschillen, de impact van digitalisering en de uitdaging om leermotivatie en leerwinst voor élke lerende te maximaliseren. Daarom herdacht GO! de school “als concept”.

Die nieuwe 'school als concept' heeft drie karakteristieken:

1. De school is een knooppunt waar kinderen, jongeren en volwassenen elkaar ontmoeten om te leren van en met elkaar. Tegelijk vormt de school een spil in een breder ecosysteem.
2. De school heeft een hybride karakter: zij is plaats- en tijdonafhankelijk, en combineert leren op een fysieke plek en leren langs digitale weg (al dan niet binnen de school).
3. De school is een inclusieve leer- en leefomgeving: ze grijpt diversiteit aan om dialoog te stimuleren, op maat te werken en ieders talenten maximaal te ontplooien.

De volledige GO! visietekst vind je hier: visietekst School als concept
Hier vind je ook een overzichtelijke infographic.