Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
09-09-2021

Vacature beleidsondersteuner en kwaliteitszorgmedewerker

​De POC van het GO! is op zoek naar een voltijdse (36 uur/week) beleidsondersteuner en kwaliteitszorgmedewerker POC GO! CLB voor een aanstelling van bepaalde duur (tot en met 31 augustus 2022).

Wat houdt de functie in?

Als beleidsondersteuner bouw je mee aan het beleid ter ondersteuning van de GO! CLB’s. Via dossiervoorbereiding en -opvolging zorg je er voor dat beleid m.b.t. de CLB’s op een onderbouwde en kwalitatieve manier tot stand komt. Als kwaliteitszorgmedewerker bewaak je de interne processen en de kwaliteit van de dienstverlening door POC ten aanzien van de GO! CLB’s.
Het gaat over een tijdelijke functie (tot en met 31 augustus 2022) met mogelijkheid tot verlenging.
Tot jouw takenpakket als beleidsondersteuner behoren:
• Beleidsvoorbereiding: proactief verzamelen, genereren en verwerken van informatie.
• Opstellen van beleidsnota’s, rapporten, artikelen, presentaties.
• Uitbouwen van een brede beleidskennis rond verschillende beleidsdossiers.
• Deelname aan beleidsvergaderingen.
• Betrekken van relevante actoren bij het tot stand komen van beleidsontwikkeling.
• Data-analyse: het verzamelen en analyseren van relevante data ter ondersteuning van beleidsvoorbereidend werk.
• Opvolgen van maatschappelijke trends en ontwikkelingen.
• Het geven van toelichtingen en presentaties over de dossiers die je opvolgt.

Tot jouw takenpakket als kwaliteitszorgmedewerker behoren:
• Initiatieven nemen om de kwaliteit van de kernprocessen (professionalisering, beleidsvoorbereiding, vertegenwoordiging en belangenbehartiging) en de interne werking (waaronder personeels- en professionaliseringsbeleid) te monitoren en te optimaliseren.
• Het ontwikkelen, verfijnen en implementeren van een uitgebouwd en participatief kwaliteitsbeleid door het:
o Ondersteunen bij het formuleren van resultaten en effecten;
o Evalueren van het begeleidingsplan en de acties, stelt verbeteracties voor waar nodig, in samenwerking met de teams;
o Zichtbaar maken voor internen en externen op welke manier er aan kwaliteit wordt gewerkt, o.a. via het opmaken en publiceren van het jaarverslag;
o Coördineren en toepassen van kwaliteitsplannen;
o Ervoor te zorgen dat het kwaliteitsbeleid en de vooruitgang hiervan zichtbaar en toegankelijk zijn en elektronisch geraadpleegd kunnen worden;
o Bewaken van de effecten van het kwaliteitsbeleid op korte, middellange en lange termijn;
o Zorgen voor de samenhang in de uitvoer van de kwaliteitsplannen;
o Bewaken dat alle initiatieven die genomen worden ter uitvoering van het kwaliteitsplan doelgericht zijn;
• Het onthalen van nieuwe medewerkers en het coördineren van de aanvangsbegeleiding.

Meer info vind je in het bijhorend document


Verwante info