Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
12-07-2021

Meewerken aan onderzoek naar pestgedrag? Geef je school op voor Outside-In

Voor een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van interacties tussen leeftijdsgenoten op zowel de mentale als lichamelijke gezondheid van jongeren is een team van de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie aan de UGent dringend op zoek naar scholen secundair onderwijs.


Peerrelaties zijn van groot belang tijdens de adolescentie; positieve relaties zorgen voor goede schoolresultaten en mentale gezondheid. Negatieve ervaringen zoals pesten zorgen voor gezondheidsproblemen en slechtere schoolresultaten. Ondanks de vele interventies blijft pesten een groot probleem, 15 tot 20% van de leerlingen blijkt het slachtoffer te zijn van pestgedrag. Begrijpen hoe de sociale wereld binnenkomt (outside-in) is daarom van cruciaal belang om kwetsbare jongeren te beschermen. Met Outside-In willen Jolien Braet en Tamara Lorenz onder begeleiding van professor Matteo Giletta onderzoeken hoe positieve en negatieve peerrelaties in verband staan met psychologische en biologische processen tijdens de eerste jaren van het secundair onderwijs.

Concreet zijn ze op zoek naar scholen die willen participeren in hun project. In september 2021 start de rekrutering van leerlingen in het eerste secundair onderwijs, het onderzoek zelf loopt tot het einde van hun derde jaar secundair onderwijs. Ze zouden pas starten met het verzamelen van data eind oktober, dus er is tijd om als school in te stromen. In de eerste van twee studies binnen Outside-In bekijken ze de peerervaringen van de jongeren. Om de zes maanden willen ze de jongeren vragen om enkele vragenlijsten in te vullen. Hiernaast willen ze ook biologische en fysiologische processen onderzoeken. In de tweede studie willen ze graag meer zicht krijgen op de dagelijkse ervaringen van de jongeren met behulp van een dagboek en fysiologische metingen.

De onderzoekers vinden het belangrijk om een mooie samenwerking uit te bouwen met scholen en willen zich dan ook graag inzetten om onder andere workshops en leerlingenondersteuning aan te bieden als daar interesse voor is.

Meer informatie over hun onderzoek vind je hier.

Vragen? Mail dan naar Jolien Braet, Jolien.Braet@UGent.be