Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-07-2021

Definitieve samenstelling STAP 2030 en PTC’s

De nieuwe samenstelling van het STAP 2030 en de PTC’s voor de lopende periode kan je nu op GO! pro raadplegen.


Opdat de Raad van het GO! goed onderbouwde en gedragen beslissingen zou kunnen nemen worden visies en standpunten vooraf eerst besproken binnen de zogenaamde permanente technische commissies, kortweg PTC's, waarin de 3 bestuursniveaus (centrale diensten, scholengroepen en onderwijsinstellingen) vertegenwoordigd zijn. 

Naast de 7 PTC's is er ook een strategisch adviesplatform, kortweg STAP 2030 dat als gedeeld coördinatieorgaan de implementatie van het strategisch plan GO! 2030 voorbereidt en opvolgt. 

Op 1 september 2021 start een nieuwe mandaatperiode van 4 jaar voor zowel de PTC’s als het STAP 2030. GO! professionals konden zich in de loop van de maand juni kandidaat stellen om deel uit te maken van een van de PTC’s. Uit de hoge respons en sterke motivatie van de geïnteresseerden leiden we af dat de goesting binnen het net groot is om mee vorm te geven aan visies en beleidsstandpunten van het GO!, wat we alleen maar kunnen toejuichen. Bij de samenstelling van de PTC’s werd rekening gehouden met o.a. onderlinge complementariteit in profielen en ervaring en spreiding over de scholengroepen heen. 

De nieuwe samenstelling van het STAP en de PTC's voor de lopende periode kan je voortaan op GO! pro raadplegen:  GO! pro > Over GO! > GO!vernance > De Permanente Technische Commissies-(PTC's) of GO! pro > Over GO! > GO!vernance > het Strategisch AdviesPlatform 2030 (STAP 2030) 

De rechtstreekse link naar de definitieve samenstelling van STAP en de 7 PTC's vind je ook hier.

Meer informatie over de werking en bevoegdheden vind je op GO!vernance.