Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu
01-07-2021

Niet uit het oog te verliezen: verkiezing Raad van Bestuur

De verkiezingsprocedure voor de samenstelling van de nieuwe Raden van Bestuur gaat van start in het najaar van 2021. De mandaatperiode loopt vanaf 1 april 2022. De eerste stap van de verkiezingsprocedure is de samenstelling van het kiesbureau uiterlijk op 20 september 2021.


Dit kiesbureau bestaat uit 3 leden, de voorzitter inbegrepen. De voorzitter duidt een personeelslid behorende tot de scholengroep aan en zoekt een ouder wiens kind regelmatig is ingeschreven in een school behorende tot de scholengroep. De leden van de schoolraden zijn de stemgerechtigde leden. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen voor de rechtstreekse verkiezingen is 25 oktober 2021.